بوستان ساحلی لواسان

این پارک زیبا در کنار رودخانه جاجرود قرار گرفته و نخستین رویشگاه روستاگل است

گونه ها:

توت، اقاقیا، بیدمجنون، بلوط، سرو، افرا، زیتون

کاشت : زمستان۹۷/پاییز۹۹

لوکیشن

اخبار رویشگاه

  • پارک سا حلی لواسان در دو مقطع زمانی درختکاری شده است ، الف) زمستان ۹۷ تا پاییز ۹۸  ب) از تابستان ۹۹
  • درختان شماره ۱ تا ۷۰۰ در مقطع الف با ۱۰% تلفات اکنون(پاییز۹۹) به رشد خود ادامه می دهند
  • درختان مقطع زمانی ب در سلامت کامل به سر می برند

نقشه

کد درختان

فهرست