جاده گردشگری جنگل لتیان (لواسان)

این جاده از روستای سبو بزرگ به سمت و در امتداد جنگل لتیان قرار دارد

درختان در سمت چپ و راست راه کاشته شده اند

گونه ها:

توت، اقاقیا، ون، سنجد، بادام، افرا، بلوط

کاشت : زمستان ۹۸/بهار۹۹

تعداد درخت : ۱۰۰۰ اصله

لوکیشن

اخبار رویشگاه

  • بادام های آسیب دیده از سرما زدگی در خرداد ۹۹ با گونه ون و اقاققیا کاشت جایگزین شدند
  • این طبق آخرین سرشماری در مهرماه ۹۹ همه درختان سلامت و سبز هستند

نقشه

کد درختان

فهرست