استودیو گلخونه، گسترش فرهنگ هدیه درخت، طراحی و اجرا فضای سبز، پرورش و نگهداری گیاهان، فرهنگسازی و کوشش برای حفظ محیط زیست، عکاسی و ساخت فیلم طبیعتی، پژوهش و تولید محتوا، برگزاری جشن های درختکاری دسته جمعی

روستاگل و هدیه درخت وابسته به هیچ ارگان و تشکلی نیست و توسط یک گروه ۱۰ نفره اداره می شود که شامل گردانندگان سایت و صفحه مجازی، باغبانان، گروه تصویربرداری و پژوهش و تولید محتوا می باشند.

مدیر سایت : ۰۹۰۲۱۸۳۳۸۵۰ از ساعت ۸ الی ۱۸

روابط عمومی و پشتیبانی : ۰۹۱۹۷۱۴۲۱۲۶ از ساعت ۱۴ الی ۲۲

مسئول کاشت و نگهداری درختان :  ۰۹۲۱۵۹۵۵۶۸۲ از ساعت ۱۴ الی ۲۲

اینستاگرام

instagram.com/ROOSTAGOL

علی حاجی بنده

موسس، گرداننده طرح

محدثه پناهی

موسس، مشاور طرح، نظارت

فروغ کشاورز

روابط عمومی، مسئول سفارشات، بایگانی

نیاز خاکی

مدیر سایت، گرافیست، بایگانی

سعید موسوی

 مسئول کاشت و نگهداری درختان، مشاور اجرایی

پیام جبلی

کاشت و نگهداری درختان لواسان

اسماعیل روشن دل

سر باغبان، مشاور کشاورزی

مهلا سوری

ساخت و پشتیبانی سایت

امید عسگری

عکاس

فهرست