1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه جاده گردشگری جنگل لتیان

رویشگاه جاده گردشگری جنگل لتیان

رویشگاه جاده گردشگری جنگل لتیان
موقعیت رویشگاه

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه روستاگل

زمان کاشت 1398

ظرفیت رویشگاه 1000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند ده روز کاری

گونه های قابل کاشت اقاقیا - ون - سنجد - توت - بادام - افرا -

عکاسی محیطی از رویشگاه جاده گردشگری جنگل لتیان

لتیان1
لتیان2
لتیان3
لتیان4

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه تهران لواسانات جاده جنگل لتیان
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت اقاقیا - ون - سنجد - توت - بادام - افرا -
نام مسئول روستاگل
ظرفیت 1000 اصله درخت
زمان کاش 1398
زمان تقریبی کاشت و سند ده روز کاری

توضیحات

جاده گردشگری جنگل لتیان (لواسان) طرح آ

اخبار رویشگاه رویشگاه جاده گردشگری جنگل لتیان

بادام های آسیب دیده از سرما زدگی در خرداد 99 با گونه ون و اقاقیا کاشت جایگزین شدند

بادام های آسیب دیده از سرما زدگی در خرداد ۹۹ با گونه ون و اقاقیا کاشت جایگزین شدند ...

مشاهده...

این طبق آخرین سرشماری در مهرماه 99 همه درختان سلامت و سبز هستنند

این طبق آخرین سرشماری در مهرماه ۹۹ همه درختان سلامت و سبز هستند ...

مشاهده...

موقعیت رویشگاه جاده گردشگری جنگل لتیان بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید