1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه دشت ارژن

رویشگاه دشت ارژن

رویشگاه دشت ارژن
موقعیت رویشگاه

همیار جنگل طرح ج

نام مسئول رویشگاه موسسه روستاگل با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست دشت ارژن

زمان کاشت زمستان 1400

ظرفیت رویشگاه 150000

زمان تقریبی کاشت سند یک روز کاری

گونه های قابل کاشت بلوط زاگرس

عکاسی محیطی از رویشگاه دشت ارژن

ارژن1
ارژن2
ارژن3
ارژن4
ارژن5
ارژن6
ارژن7
ارژن8
ارژن9

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان فارس بعد از پلیس راه دشت ارژن منطقه حفاظت شده ارژن
طرح همیار جنگل طرح ج
گونه ها قابل کشت بلوط زاگرس
نام مسئول موسسه روستاگل با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست دشت ارژن
ظرفیت 150000 درخت
زمان کاش زمستان 1400
زمان تقریبی کاشت و سند یک روز کاری

توضیحات

بلوط  کاری و محیط بانی در دل رشته کوه زاگرس، استان فارس، منطقه حفاظت شده ارژن – پریشان، با همکاری انجمن آوای زیست بوم ارژن

ظرفیت 150000 اصله

قرق و حفاظت از منطقه

تاسیس پاسگاه محیط بانی مردمی

به کارگیری نیروهای بومی در عملیات کاشت و داشت

 بذر کاری منطقه و کمک به تسریع روند احیا

توسعه جنگلداری اجتماعی با مردم محلی

درختان رویشگاه دشت ارژن

موقعیت رویشگاه دشت ارژن بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید