1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه دشت ارژن

رویشگاه دشت ارژن

رویشگاه دشت ارژن
موقعیت رویشگاه

همیار جنگل طرح ج

نام مسئول رویشگاه موسسه روستاگل با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست دشت ارژن

زمان کاشت زمستان 1400

ظرفیت رویشگاه 30000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند یک الی دو روز کاری

گونه های قابل کاشت بلوط زاگرس

عکاسی محیطی از رویشگاه دشت ارژن

ارژن1
ارژن2
ارژن3
ارژن4
ارژن5
ارژن6
ارژن7
ارژن8
ارژن9

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان فارس بعد از پلیس راه دشت ارژن منطقه حفاظت شده ارژن
طرح همیار جنگل طرح ج
گونه ها قابل کشت بلوط زاگرس
نام مسئول موسسه روستاگل با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست دشت ارژن
ظرفیت 30000 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1400
زمان تقریبی کاشت و سند یک الی دو روز کاری

توضیحات

بلوط  کاری و محیط بانی در دل رشته کوه زاگرس، استان فارس، منطقه حفاظت شده ارژن – پریشان، با همکاری انجمن آوای زیست بوم ارژن

درختان رویشگاه دشت ارژن

موقعیت رویشگاه دشت ارژن بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید