1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه رویشگاه ورجین

رویشگاه رویشگاه ورجین

رویشگاه رویشگاه ورجین
موقعیت رویشگاه

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه روستاگل

زمان کاشت پاییز 1399

ظرفیت رویشگاه 200

زمان تقریبی کاشت سند ده روز کاری

گونه های قابل کاشت توت - اقاقیا - سرو - زالزالک - بلوط

عکاسی محیطی از رویشگاه رویشگاه ورجین

بوستان ورجین

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه تهران لواسانات انتهای خیابان آزادگان
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت توت - اقاقیا - سرو - زالزالک - بلوط
نام مسئول روستاگل
ظرفیت 200 درخت
زمان کاش پاییز 1399
زمان تقریبی کاشت و سند ده روز کاری

توضیحات

اخبار رویشگاه رویشگاه رویشگاه ورجین

طبق آخرین آمار گیری در پاییز 99 همه درختان سلامت هستند

طبق آخرین آمارگیری در پاییز ۹۹ همه درختان سلامت هستند   ...

مشاهده...

درختان رویشگاه رویشگاه ورجین

موقعیت رویشگاه رویشگاه ورجین بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید