گردو - درختان - بابا منیر

گردو

کد یکتا درخت Dfridan5

280,000 تومان
نماد سخاوت و خردورزی، بومی، عمر طولانی، سخت چوب، رشد سریع، خوشمزه و مقوی، سرما دوست، نور پسند، پهن برگ

جزئیات درخت

مشخصات

کد یکتا درخت Dfridan5
نام گردو
تخفیف -
قیمت 280,000 تومان
موجود

توضیحات

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.