اقاقیا

520,000 تومان
مقاوم نسبت به کم آبی، سخت چوب ، زیبا سازِ فضای سبز

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.