پرتقال

240,000 تومان
این درخت نماد صبر و شکیبایی است، همیشه سبز و گلدار و از پیوند نارنگی و دارابی به وجود می‌آید.

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.