انجیر

240,000 تومان
درختی مقدس در فرهنگ ایرانی‌ست و باور براین است که مراقبت از آن موجب روشنگری می‌گردد. آب و هوای گرم و بارانی دوست دارد و در شرایط سخت رشد می‌کند. مقاوم به کم آبی، بومی، عمر طولانی، آفتاب دوست، پهن برگ، اکسیژن ساز قوی، سایه‌دار، میوه مقدس، دیمی، باعث بقای حیات وحش، نماد باروری و برکت و خزان دار است. درخت انجیر نماد سعادت و پیشرفت و ترقی روزافزون میباشد. از تیره توت ها و جنس فیکوس است،زادگاهی مدیترانه ای دارد و معمولاً در هوای سرد دوام نمی‌آورد.

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.