نخل - درختان - بابا منیر

نخل

کد یکتا درخت Ddashtbozorg1

620,000 تومان
گرمسیری، بومی جنوب ایران، میوه دار، زیبا، رشد آهسته، درخت قرآنی، نماد کرامت و سخاوت، مقاوم، عمر طولانی، کنترل فرسایش خاک،خوش بو

جزئیات درخت

مشخصات

کد یکتا درخت Ddashtbozorg1
نام نخل
تخفیف -
قیمت 620,000 تومان
موجود

توضیحات

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.