تاغ - درختان - بابا منیر

تاغ

کد یکتا درخت Dshirkhon

80,000 تومان
نمک دوست و از سازگارترین گیاهان کویر، به دلیل فرم آویخته‌اش اصطلاح مجنون بیابان را برایش به کار می‌برند. با گوشتی‌ شدن برگ‌ها و بندبند شدن از تبخیر آب جلوگیری می‌کند بومی ایران، بسیار مقاوم، مقابله با ریزگردها، بیابانی، نماد استقامت، آفتاب دوست، کم آب‌خواه، رشد آهسته، در معرض انقراض، سخت چوب، خوش فرم و زیبا است.

جزئیات درخت

مشخصات

کد یکتا درخت Dshirkhon
نام تاغ
تخفیف -
قیمت 80,000 تومان
موجود

توضیحات

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.