زالزالک - درختان - بابا منیر

زالزالک

کد یکتا درخت Dfridan1

240,000 تومان
بومی مقاوم به کم آبی و شرایط سخت محیطی عمر طولانی کنترل فرسایش خاک میوه دار البرزی و زاگرسی

جزئیات درخت

مشخصات

کد یکتا درخت Dfridan1
نام زالزالک
تخفیف -
قیمت 240,000 تومان
موجود

توضیحات