1. روستا گل
  2. /
  3. تمدید سرپرستی

ویژه طرح ( آ ) هدیه درخت

تمدید سرپرستی

برای درختانی که 2 سال از کاشت آن می گذرد و همچنان به نگهداری احتیاج دارد.

در قسمت تمدید سرپرستی مشخصات درخت خود را وارد کنید.

در صورت تمدید سرپرستی درخت مجددا پلاک گذاری، عکاسی و گواهی تمدید صادر و در ناحیه کاربری قرار می گیرد.

در صورت هرگونه پرسش با پشتیبانی در تماس باشید.