کسب و کار سبز

طرح ها، پویش ها، همکاری ها

شرکت ارس

کاشت به نام همکاران شرکت ارس

سال 1400

دیجی پی

کاشت به نام همراهان دیجی پی

سال 1400

شرکت حفاری دانا کیش

کاشت به نام همکاران شرکت حفاری دانا کیش

سال 1400

بیمه ملت(نمایندگی شهبازی)

کاشت به نام همراهان بیمه ملت

سال 1400

شرکت ایران تلنت

کاشت به نام همکاران شرکت ایران تلنت

سال 1400

انجمن یاران دانش و مهر

کاشت به نام انجمن یاران دانش و مهر

سال 1400

انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران سینما

کاشت به نام همکاران انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران سینما

سال 1400

انجمن زنان مدیر کارآفرین و انجمن ملی زنان کارآفرین

کاشت به نام همکاران انجمن زنان مدیر کارآفرین و انجمن ملی زنان کارآفرین

سال 1400

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر کرمان

کاشت به نام همکاران آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر کرمان

سال 1400

آزمایشگاه پارسه

کاشت به نام همکاران آزمایشگاه پارسه

سال 1400

زیما مدرسه طرح و تصویر

کاشت به نام همراهان زیما مدرسه طرح و تصویر

سال 1400

واحد سرمایه‌های انسانی شرکت شیپور

کاشت به نام همکاران شرکت شیپور

سال 1400

نوار

کاشت به نام رفقای نوار

سال 1399

شرکت نهایت نگر

کاشت به نام همکاران شرکت نهایت نگر

سال 1400

شرکت ساعد تجارت خاورمیانه

کاشت به نام همکاران گروه دلوار

سال 1400

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

کاشت به نام شهدای توسعه

سال 1399

شرکت همکاران سیستم

کاشت به نام همکاران شرکت همکاران سیستم

سال 1400

شرکت چارگون

کاشت به نام همکاران شرکت چارگون

سال 1400

روژین دارو

کاشت به نام همکاران شرکت روژین دارو

سال 1399

شرکت نورث استار ساکسس

کاشت به نام همکاران شرکت نورث استار ساکسس

سال 1400

بنیاد ملی نخبگان

بوستان بنیاد ملی نخبگان

سال 1401

شرکت نولان

کاشت به نام همکاران شرکت نولان

سال 1401

انجمن دیابت گابریک

کاشت به نام همکاران انجمن دیابت گابریک

سال 1400

رادیولوژی دکتر جلالیان

کاشت به نام همکاران رادیولوژی دکتر جلالیان

سال 1400

شرکت وطن زرین

کاشت به سفارش شرکت وطن زرین

سال 1400

نیکبان

کاشت به نام همراهان نیکبان

سال 1400

کارگزاری رسمی بیمه سایپا سیبکو اکو

کاشت به نام همکاران کارگزاری رسمی بیمه سایپا سیبکو اکو

سال 1400

کارگزاری بانک ملی ایران

کاشت به سفارش کارگزاری بانک ملی ایران

سال 1400

دیجی کالا

کاشت به نام همکاران شرکت دیجی کالا

سال 1400

شرکت نساج بایا

کاشت به نام همکاران شرکت شرکت نساج بایا

سال 1400

شرکت سرما گستر ویرا (امگا)

کاشت به نام همکاران شرکت شرکت سرما گستر ویرا (امگا)

سال 1400

شرکت پارس

کاشت به نام همکاران شرکت پارس

سال 1400

بیمه سامان

کاشت به نام همکاران شرکت بیمه سامان

سال 1400

شرکت انرژی دانا

کاشت به نام همکاران شرکت انرژی دانا

سال 1400

شرکت انرژی افق

کاشت به نام همکاران شرکت انرژی افق

سال 1400

شرکت امیرکبیر

کاشت به نام همکاران شرکت امیرکبیر

سال 1400

شرکت گرومان

کاشت به نام همکاران شرکت گرومان

سال 1400

کالاتیک

تخصیص کد تخفیف به همراهان سایت کالاتیک

سال 1399

خانه کودک تمشک

کاشت به نام خانه کودک تمشک

سال 1399

شرکت آسیا خودرو

کاشت به نام مشتریان شرکت آسیا خودرو

سال 1400

شرکت آوین انس

کاشت به نام شرکت آوین انس

سال 1399

مبین هاست

کاشت به نام شرکت داده‌پردازی مبین

سال 1400

شرکت رش

کاشت به نام همکاران شرکت رش

سال 1399

شرکت نرم افزاری هلو

کاشت به نام همکاران شرکت نرم افزاری هلو

سال 1399

شرکت تجارت الکترونیک ارسباران وندار

کاشت به نام همکاران شرکت وندار

سال 1400

شرکت مهندسین مشاور نگین شهر آینده

تاسیس بوستان نشا به نام همکاران شرکت مهندسین مشاور نگین شهر آینده

سال 1400

کاربوم

تاسیس بوستان کاربوم به نام همکاران شرکت کاربوم

سال 1399

تاراهوم

کاشت به نام مشتریان گروه طراحی تاراهوم

سال 1398

شرکت ویستا سامانه آسا

کاشت به نام همکاران شرکت ویستا

سال 1400

کوبل دارو

کاشت به نام همکاران شرکت کوبل دارو

سال 1399

اسکای روم

کاشت به نام همکاران شرکت اسکای روم

سال 1398

اپلیکیشن دنک

کاشت درخت به میزان تراکنش هایی که با اپلیکیشن دنک انجام می شود

سال -

اپلیکیشن تیک نیک

راه اندازی پویش راه سبز با اپلیکیشن تیک نیک

سال 1400

بیمه آسیا

کاشت به نام همکاران بیمه آسیا

سال 1399

شرکت داروسازی دکتر عبیدی

کاشت درخت به نام همکاران شرکت دارویی دکتر عبیدی

سال 1399

نستله ایران

بوستان نستله به نام همکاران شرکت نستله ایران

سال 1399

انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران

کاشت به نام انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران

سال 1400

شرکت داتین

کاشت به نام همکاران شرکت داتین

سال 1400

حوزه هنری دیجیتال

کاشت به نام همکاران حوزه هنری دیجیتال

سال 1400

چهل تیکه

کاشت به نام همکاران برنامه چهل تیکه

سال 1400

گروه زرین رویا

کاشت به نام همکاران شرکت زرین رویا

سال 1400

شرکت مایر ملنهوف تهران

کاشت به نام همکاران شرکت مایر ملنهوف تهران

سال 1400

شرکت شبکه گستر

کاشت به نام شرکت شبکه گستر

سال 1400

گروه صنعتی گلرنگ

کاشت به نام گروه صنعتی گلرنگ

سال 1400

شرکت گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای روشا

کاشت به نام شرکت روشا

سال 1400

شرکت مسافرتی علی بابا

حمایت از روستای سبز و کاشت درخت به نام همکاران شرکت مسافرتی علی بابا

سال 1399

ترب

کاشت به نام ترب

سال 1400

آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی پارس

کاشت به نام آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی پارس

سال 1400

شرکت خسرو مدیسا طب

کاشت به نام شرکت خسرو مدیسا طب

سال 1400

شرکت Aspanda

کاشت به نام شرکت  Aspanda

سال 1400

گروه خلاقیت Enough

کاشت به نام گروه خلاقیت Enough

سال 1399

رایان طب

کاشت به نام همکاران سایت رایان طب

سال 1399

آژانس فردا

کاشت به نام همکاران آژانس فردا

سال 1400

موسسه حمل و نقل کارچین

کاشت به نام همکاران موسسه حمل و نقل کارچین

سال 1399

کلیپ کسب و کار سبز

بوستان روژین

سال 1399

رویشگاه داتین

سال 1401

بوستان امیرکبیر

سال 1400

رویشگاه شرکت گلبافت

سال 1401

بوستان نستله

سال 1400

رویشگاه وکلا

سال 1400

رویشگاه وندار

سال 1400

رویشگاه دیجیکالا

سال 1400

رویشگاه خوش گروپ

سال 1400

رویشگاه عبیدی

سال 1399

رویشگاه بیمه آسیا

سال 1399

رویشگاه نشا

سال 1400

رویشگاه رفقای نوار

سال 1398

رویشگاه آسیا خودرو

سال 1400

باغ سامان

سال 1399

رویشگاه فردا

سال 1398

رویشگاه هزار دستان

سال 1399

رویشگاه علی بابا

سال 1399

رویشگاه اسکای روم

سال 1399