کسب و کار سبز

کلیپ های همکاری شرکت ها

تدکس

-

سال 1399

آلبوم کسب و کار سبز

همکاری شرکت ها

شرکت همکاران سیستم

کاشت به نام همکاران شرکت همکاران سیستم

سال 1400

شرکت گروه زرین رویا

کاشت به نام همکاران شرکت گروه زرین رویا

سال 1401

حوزه هنری دیجیتال

کاشت به نام همکاران حوزه هنری دیجیتال

سال 1400

شرکت ایران تلنت

کاشت به نام شرکت ایران تلنت

سال 1400

شرکت MM

کاشت به نام شرکت MM

سال 1400

شرکت شبکه گستر

کاشت به نام شرکت شبکه گستر

سال 1400

انجمن یاران دانش و مهر

کاشت به نام انجمن یاران دانش و مهر

سال 1400

گروه صنعتی گلرنگ

کاشت به نام گروه صنعتی گلرنگ

سال 1400

شرکت روشا

کاشت به نام شرکت روشا

سال 1400

رادیوتراپی انکولوژی ایران

کاشت به نام انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران

سال 1400

ترب

کاشت به نام ترب

سال 1400

آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی پارس

کاشت به نام آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی پارس

سال 1400

شرکت KMT

کاشت به نام شرکت KMT

سال 1400

شرکت Aspanda

کاشت به نام شرکت  Aspanda

سال 1400

گروه خلاقیت Enough

کاشت به نام گروه خلاقیت Enough

سال 1399

رایان طب

کاشت به نام همکاران سایت رایان طب

سال 1399

شرکت فردا

کاشت به نام همکاران شرکت فردا

سال 1398

ماهمون

تخصیص کد تخفیف به همراهان سایت ماهمون

سال -

موسسه حمل و نقل کارچین

کاشت به نام همکاران موسسه حمل و نقل کارچین

سال 1399

تاراهوم

کاشت به نام مشتریان گروه طراحی تاراهوم

سال 1398

خانه کودک تمشک

کاشت به نام خانه کودک تمشک

سال 1399

شرکت آسیا خودرو

کاشت به نام مشتریان شرکت آسیا خودرو

سال 1400

شرکت آوین انس

کاشت به نام شرکت آوین انس

سال 1399

مبین هاست

کاشت به نام شرکت داده‌پردازی مبین

سال 1400

سازمان منابع طبیعی

همکاری با سازمان منابع طبیعی ایران

سال -

شهرداری لواسان

تاسیس بوستان در شهر لواسان

سال -

شهرداری تهران

همکاری با شهرداری تهران در زمینه درختکاری

سال -

شهرداری شیراز

همکاری با شهرداری شیراز

سال -

شرکت رش

کاشت به نام همکاران شرکت رش

سال 1399

شرکت نرم افزاری هلو

کاشت به نام همکاران شرکت نرم افزاری هلو

سال 1399

شرکت وندار

کاشت به نام همکاران شرکت وندار

سال 1399

شرکت مهندسین مشاور نگین شهر آینده

تاسیس بوستان نشا به نام همکاران شرکت مهندسین مشاور نگین شهر آینده

سال 1400

کاربوم

تاسیس بوستان کاربوم به نام همکاران شرکت کاربوم

سال 1399

کالاتیک

تخصیص کد تخفیف به همراهان سایت کالاتیک

سال 1399

ویستا

کاشت به نام همکاران شرکت ویستا

سال 1400

کوبل دارو

کاشت به نام همکاران شرکت کوبل دارو

سال 1399

اسکای روم

کاشت به نام همکاران شرکت اسکای روم

سال 1398

اپلیکیشن دنگ

کاشت درخت به میزان تراکنش هایی که با اپلیکیشن دنک انجام می شود

سال -

نیک ایران

کاشت درخت و همکاری با گروه نیک ایران

سال -

محیط زیست اکو

همکاری با سازمان محیط زیستی اکو در زمینه درختکاری

سال -

اپلیکیشن تیک نیک

راه اندازی پویش راه سبز با اپلیکیشن تیک نیک

سال -

کانون وکلای ایران

کاشت به نام اساتید پیشکسوت کانون وکلای ایران

سال 1399

بیمه آسیا

کاشت به نام همکاران بیمه آسیا

سال 1399

گابریک

کاشت به نام همراهان داستان صوتی نوار

سال 1399

ایما همراه

کاشت به نام همراهان داستان صوتی نوار

سال 1399

عبیدی

کاشت درخت به نام همکاران شرکت دارویی دکتر عبیدی

سال 1399

نستله

بوستان نستله به نام همکاران شرکت نستله ایران

سال 1399

علی بابا

حمایت از روستای سبز و کاشت درخت به نام همکاران شرکت مسافرتی علی بابا

سال 1399