1. روستاگل
  2. /
  3. همیار جنگل

همیار جنگل طرح ج

همیارجنگل
طرح ج همیارجنگل روستاگل
طرح ج همیارجنگل روستاگل
  • بذرکاری و نهالکاری در بستر ها منابع طبیعی
  • احیای جنگل های آسیب دیده و کمک به چرخه محیط زیست
  • ایجاد منطقه حفاظت شده (پایش مداوم)
  • کار آفرینی و کمک به اقتصاد نواحی کم برخوردار
  • برگزاری کارگاه های آموزشی و فرهنگ سازی
  • گزارش تصویری حال درخت بصورت هفتگی
  • سند کاشت : یک روزه
جنگل های دریایی حرا
همیار جنگل
استان بوشهر، خوری جات توابع شهرستان دلوار
جنگل های دریایی حرا
گونه ها : حرا
عکس و سند کاشت : یک روز
شروع کاشت : بهار ۱۴۰۱
 
ظرفیت رویشگاه : 10000 درخت
حرا

حرا

120,000 تومان

رویشگاه دشت ارژن
همیار جنگل
استان فارس بعد از پلیس راه دشت ارژن منطقه حفاظت شده ارژن
رویشگاه دشت ارژن
گونه ها : بلوط زاگرس
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : زمستان 1400
 
ظرفیت رویشگاه : 150000 درخت
بلوط زاگرس

بلوط زاگرس

120,000 تومان