1. روستاگل
  2. /
  3. همیار جنگل

همیار جنگل طرح ج

  • کاشت در بستر ها منابع طبیعی با هدف احیای چرخه محیط زیست
  • کاشت و نگهداری بدست افراد بومی زیر نظر کارشناسان
  • کمک به اقتصاد و طبیعت نواحی کم برخوردار و ترویج فرهنگ درختکاری
  • گزارش تصویری حال درخت بصورت فصلی و رویشگاهی
  • سند کاشت : یک روزه
رویشگاه دشت ارژن

رویشگاه دشت ارژن

بلوط  کاری و محیط بانی در دل رشته کوه زاگرس، استان فارس، منطقه حفاظت شد...

موقعیت بر روی نقشه : استان فارس بعد از پلیس راه دشت ارژن منطقه حفاظت شده ارژن موقعیت بروی نقشه

گونه ها : بلوط زاگرس

همیار جنگل طرح ج

ظرفیت رویشگاه : 30000 اصله درخت

شروع کاشت : زمستان 1400

عکس و سند کاشت : یک الی دو روز کاری

درختان رویشگاه دشت ارژن