1. روستاگل
  2. /
  3. همیار جنگل

همیار جنگل طرح ج

همیارجنگل
طرح ج همیارجنگل روستاگل
طرح ج همیارجنگل روستاگل
  • بذرکاری و نهالکاری در بستر ها منابع طبیعی
  • احیای جنگل های آسیب دیده و کمک به چرخه محیط زیست
  • ایجاد منطقه حفاظت شده (پایش مداوم)
  • کار آفرینی و کمک به اقتصاد نواحی کم برخوردار
  • برگزاری کارگاه های آموزشی و فرهنگ سازی
  • گزارش تصویری حال درخت بصورت هفتگی
  • سند کاشت : یک روزه
جنگل های دریایی حرا
همیار جنگل
استان بوشهر، خوری جات توابع شهرستان دلوار
جنگل های دریایی حرا
گونه ها : حرا
عکس و سند کاشت : یک روز
شروع کاشت : بهار ۱۴۰۱
 
ظرفیت رویشگاه : 10000 درخت
حرا

حرا

120,000 تومان

منطقه حفاظت شده دشت ارژن
همیار جنگل
استان فارس بعد از پلیس راه دشت ارژن منطقه حفاظت شده ارژن
منطقه حفاظت شده دشت ارژن
گونه ها : بلوط زاگرس
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : زمستان 1400
 
ظرفیت رویشگاه : 150000 درخت
بلوط زاگرس

بلوط زاگرس

120,000 تومان