1. روستاگل
 2. /
 3. کاشتن

هدیه به زمین

طرح ج

طرح آ روستاگل

روستای سبز

طرح ب

طرح آ روستاگل

هدیه درخت

طرح آ

طرح آ روستاگل

رویشگاه معلم

هدیه به زمین، به نام هرکس که از او چیزی آموخته ایم

روی پلاک ها نوشته می شود : معلم / تحویل سند هدیه درخت از 12 اردیبهشت / طرح ب

طرح ج

 • کاشت در بستر ها منابع طبیعی با هدف احیای چرخه محیط زیست
 • کاشت و نگهداری بدست افراد بومی زیر نظر کارشناسان
 • کمک به اقتصاد و طبیعت نواحی کم برخوردار و ترویج فرهنگ درختکاری
 • گزارش تصویری حال درخت بصورت فصلی و رویشگاهی
 • سند کاشت : یک روزه
رویشگاه دشت ارژن

رویشگاه دشت ارژن

بلوط  کاری و محیط بانی در دل رشته کوه زاگرس، استان فارس، منطقه حفاظت شد...

موقعیت بر روی نقشه : استان فارس بعد از پلیس راه دشت ارژن منطقه حفاظت شده ارژن موقعیت بروی نقشه

گونه ها : بلوط زاگرس

احیای جنگل طرح ج

ظرفیت رویشگاه : 30000 اصله درخت

شروع کاشت : زمستان 1400

عکس و سند کاشت : یک الی دو روز کاری

درختان رویشگاه دشت ارژن
رویشگاه جنگل شیرخون

رویشگاه جنگل شیرخون

طرح احیا جنگل تاغ شیرخون کاشت و نگهداری از ۳۰۰۰ نهال تاغ در زمینی به مساحت ۷۰ ه...

موقعیت بر روی نقشه : استان خراسان رضوی، توابع شهرستان خواف موقعیت بروی نقشه

گونه ها : تاغ

احیای جنگل طرح ج

ظرفیت رویشگاه : 1000 اصله درخت

شروع کاشت : زمستان 1399

عکس و سند کاشت : یک الی دو روز کاری

درختان رویشگاه جنگل شیرخون

طرح ب

 • کاشت گونه های بومی در روستاهای مختلف کشور
 • کمک و طبیعت و ترویج فرهنگ درختکاری
 • کارآفرینی و کمک به اقتصاد اهالی منطقه
 • پلاک های شماره دار
 • گزارش تصویری حال درخت بصورت فصلی و رویشگاهی
 • سند کاشت : ۳ روزه
رویشگاه فردوسی

رویشگاه فردوسی

درختکاری در روستای پاژ  زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی با همکاری بنیاد فردوسی...

موقعیت بر روی نقشه : استان خراسان رضوی مشهد روستای پاژ موقعیت بروی نقشه

گونه ها : آلبالو تلخ - بادام تلخ - توت - عناب - کاج -

روستای سبز طرح ب

ظرفیت رویشگاه : 1000 اصله درخت

شروع کاشت : پاییز 1400

عکس و سند کاشت : سه تا چهار روز کاری

درختان رویشگاه فردوسی
رویشگاه بیشه سیدآباد

رویشگاه بیشه سیدآباد

سید آباد منطقه ای کوه پایه ای از توابع شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی...

موقعیت بر روی نقشه : استان خراسان رضوی شهرستان خوشاب روستای سیدآباد موقعیت بروی نقشه

گونه ها : توت سفید - توت زینتی - شاه توت - به - آلو - انجیر - شیرخشت - دغدغک - نسترن وحشی - شن - زرشک کوهی - ارغوان - سماق - رامنوس(عنابل وحشی) - راناس(آلبالوی وحشی)

روستای سبز طرح ب

ظرفیت رویشگاه : 1510 اصله درخت

شروع کاشت : زمستان 1400

عکس و سند کاشت : سه الی چهار روز کاری

رویشگاه آپرین

رویشگاه آپرین

رویشگاه آپرین طرح ب  ...

موقعیت بر روی نقشه : استان تهران شهرستان نسیم شهر روستای اورین موقعیت بروی نقشه

گونه ها : توت - ون - نارون - توت مجنون - سی گونه متفاوت پژوهشی در باغ درخت‌شناسی آپرین

روستای سبز طرح ب

ظرفیت رویشگاه : 500 اصله درخت

شروع کاشت : زمستان 1400

عکس و سند کاشت : سه الی چهار روز کاری

رویشگاه بهمئی(لیکک)

رویشگاه بهمئی(لیکک)

درختکاری در استان کهگیلویه و بویراحمد در روستاهای هفت چشمه، شهرک سادات گت بل...

موقعیت بر روی نقشه : استان کهگیلویه و بویر احمد روستاهای منطقه بهمئی موقعیت بروی نقشه

گونه ها : بادام - انجیر - پرتقال - لیمو - نارنج - پسته - زیتون - گل محمدی - سپستان - گل کاغذی

روستای سبز طرح ب

ظرفیت رویشگاه : 7000 اصله درخت

شروع کاشت : زمستان 1400

عکس و سند کاشت : سه تا چهار روز کاری

رویشگاه فریدن

رویشگاه فریدن

فریدن  (روستای انالوجه) طرح ب...

موقعیت بر روی نقشه : منطقه غرب استان اصفهان موقعیت بروی نقشه

گونه ها : زبان گنجشک - نارون - توت - گردو - سنجد - زالزالک

روستای سبز طرح ب

ظرفیت رویشگاه : 1500 اصله درخت

شروع کاشت : زمستان 1399

عکس و سند کاشت : سه الی چهار روز کاری

رویشگاه ماهور (بابامنیر)

رویشگاه ماهور (بابامنیر)

بابامنیر طرح ب    ...

موقعیت بر روی نقشه : استان فارس غرب شهر شیراز منطقه ماهور بابامنیر موقعیت بروی نقشه

گونه ها : نارنج - پرتقال - لیمو - بلوط - پسته - بادام

روستای سبز طرح ب

ظرفیت رویشگاه : 3000 درخت

شروع کاشت : زمستان 1398

عکس و سند کاشت : سه الی چهار روز کاری

درختان رویشگاه ماهور (بابامنیر)
رویشگاه خوزستان

رویشگاه خوزستان

-...

موقعیت بر روی نقشه : روستاهای منطقه شمالی استان خوزستان موقعیت بروی نقشه

گونه ها : حنا - گل کاغذی - نارنج - انار انجیر -پرتقال - لیمو - سپیتان - کنار - توت

روستای سبز طرح ب

ظرفیت رویشگاه : 10000 اصله درخت

شروع کاشت : زمستان 1399

عکس و سند کاشت : سه الی چهار روز کاری

اُروست

اُروست

-...

موقعیت بر روی نقشه : مازندران ، ساری ، کیاسر، سه راهی تلمادره، روستای اروست موقعیت بروی نقشه

گونه ها : ارس، بلوط، زالزالک، چنار

روستای سبز طرح ب

ظرفیت رویشگاه : 430 اصله درخت

شروع کاشت : بهار ۱۴۰۱

عکس و سند کاشت : سه الی چهار روز کاری

طرح آ

 • امکان درخواست گزارش تصویری حال درخت
 • تضمین نگهداری از درختان و کاشت جایگزین
 • نقشه برداری و سهولت یافتن درخت در رویشگاه
 • پلاک اسم دار
 • سند کاشت : ۷ الی ۱۰ روزه
رویشگاه هیو

رویشگاه هیو

روستای نمونه محیط زیستی در استان البرز با همکاری انجمن هیو سبز...

موقعیت بر روی نقشه : استان البرز روستای هیو موقعیت بروی نقشه

گونه ها : پده - دغدغک - زرشک - شیر خشت - زالزالک - بنه (پسته کوهی) - بادام کوهی - ارژن - ارس - گز - ارغوان - توت - بلوط - سماق

هدیه درخت طرح آ

ظرفیت رویشگاه : 4000 اصله درخت

شروع کاشت : بهار 1400

عکس و سند کاشت : ده روز کاری

رویشگاه دشت بزرگ

رویشگاه دشت بزرگ

روستای نمونه محیط زیستی، استان خوزستان با همکاری انجمن دوستداران طبیعت ...

موقعیت بر روی نقشه : استان خوزستان روستای دشت بزرگ موقعیت بروی نقشه

گونه ها : درخت نخل - لیمو - کنار

هدیه درخت طرح آ

ظرفیت رویشگاه : 10000 اصله درخت

شروع کاشت : زمستان 1398

عکس و سند کاشت : ده روز کاری کاری

درختان رویشگاه دشت بزرگ
باغ درختشناسی تنگستان

باغ درختشناسی تنگستان

همراه با کلیپ هدیه درخت - شامل تنوعی بی نظیر از انواع گونه های گرمسیری درجوار خل...

موقعیت بر روی نقشه : بوشهر تنگستان موقعیت بروی نقشه

گونه ها : آپانتیا - خرنوب - سمنگ - انار پیوندی - پرتقال پیوندی - نارنگی پیوندی - یوکا -گل کاغذی - ابریشم مصری -گز - جمبو -آشار طلایی - ۴۵ گونه از انواع نخل - چیکو - سیب گرمسیری - انجیر بنگالی - کنار موند- ناترک - سیب مرداب و....

هدیه درخت طرح آ

ظرفیت رویشگاه : 500 اصله درخت

شروع کاشت : زمستان 1400

عکس و سند کاشت : ده روز کاری

کاشت گروهی

پویش ها، همکاری ها

ایجاد طرح حمایتی از محیط زیست

بوستان اختصاصی

احیا رویشگاه

ساخت مستند از روند

گل کاری و زیباسازی

احداث : 15 روز تا 30 روز

کسب و کار سبز