1. روستاگل
 2. /
 3. کاشتن

هدیه درخت طرح آ

طرح آ روستاگل آشنایی با جزئیات

هدیه درخت طرح آ

جزئیات طرح آ درختکاری روستاگل

روستای سبز طرح ب

طرح آ روستاگل آشنایی با جزئیات

روستای سبز طرح ب

جزئیات طرح ب درختکاری روستاگل

 • کاشت در روستاهای مختلف کشور
 • کمک به طبیعت و ترویج فرهنگ درختکاری
 • کارآفرینی و کمک به اقتصاد و معیشت اهالی
 • کاشت گونه های بومی و مثمر (نهال های 2-4 سال)
 • گزارش تصویری حال درختان بصورت هفتگی
 • سند کاشت : 4-3 روزکاری

همیار جنگل طرح ج

همیار جنگل و احیاء جنگل آشنایی با جزئیات

همیار جنگل

جزئیات همیار جنگل روستاگل طرح ج

 • بذرکاری و نهالکاری در بستر ها منابع طبیعی
 • احیای جنگل های آسیب دیده و کمک به چرخه محیط زیست
 • ایجاد منطقه حفاظت شده (پایش مداوم)
 • کار آفرینی و کمک به اقتصاد نواحی کم برخوردار
 • گزارش تصویری حال درخت بصورت هفتگی
 • سند کاشت : یک روزه

کاشت گروهی

جزئیات کاشت گروهی، گسب و کار سبز

 • اعطای گواهینامه کسب و کار سبز
 • نصب تابلو و ایجاد بوستان اختصاصی
 • ساخت مستند از روند کاشت و رشد
 • تعریف طرح یا پویش ویژه کسب و کار
 • قابل تعریف در همه طرح ها (آ، ب، ج)
 • برگزاری جشن درختکاری
 • احداث: 15 - 10 روز (تماس با ما)

روستای سبز

 • کاشت در روستاهای مختلف کشور
 • کمک به طبیعت و ترویج فرهنگ درختکاری
 • کارآفرینی و کمک به اقتصاد و معیشت اهالی
 • کاشت گونه های بومی و مثمر (نهال های 2-4 سال)
 • گزارش تصویری حال درختان بصورت هفتگی
 • درج نام بصورت گرافیکی روی پلاک
 • سند کاشت : 4-3 روزکاری
رویشگاه بیشه
روستای سبز
استان خراسان رضوی شهرستان خوشاب روستای سیدآباد
رویشگاه بیشه
گونه ها : توت سفید - توت زینتی - شاه توت - به - آلو - انجیر - شیرخشت - دغدغک - نسترن وحشی - شن - زرشک کوهی - ارغوان - سماق - رامنوس(عنابل وحشی) - راناس(آلبالوی وحشی)
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : زمستان 1400
 
ظرفیت رویشگاه : 1510 اصله درخت
زرشک کوهی

زرشک کوهی

360,000 تومان

سماق

سماق

360,000 تومان

دغدغک

دغدغک

360,000 تومان

شیرخشت

شیرخشت

360,000 تومان

رامنوس

رامنوس

360,000 تومان

راناس

راناس

360,000 تومان

شن(پلاخور)

شن(پلاخور)

360,000 تومان

صنوبر

صنوبر

360,000 تومان

سنجد

سنجد

360,000 تومان

زالزالک

زالزالک

360,000 تومان

توت

توت

360,000 تومان

بنه (پسته کوهی)

بنه (پسته کوهی)

360,000 تومان

نسترن

نسترن

360,000 تومان

رویشگاه همدان
روستای سبز
روستاهای شمالی استان همدان
رویشگاه همدان
گونه ها : زرد آلو - توت مجنون - زبان گنجشک - افرا - اقاقیا - سیب - بید مجنون - آلو ـ گلابی ـ
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : پاییز 1400
 
ظرفیت رویشگاه : 4000 اصله درخت
ون

ون

360,000 تومان

ابریشم

ابریشم

360,000 تومان

داغداغان

داغداغان

360,000 تومان

سافورا

سافورا

360,000 تومان

صنوبر

صنوبر

360,000 تومان

رویشگاه بمپور
روستای سبز
بمپور.استان سیستان و بلوچستان
رویشگاه بمپور
گونه ها : نخل
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : فروردین 1402
 
ظرفیت رویشگاه : 1500 درخت
نخل

نخل

480,000 تومان

گواوا

گواوا

360,000 تومان

لیمو

لیمو

360,000 تومان

هیرکانی
روستای سبز
استان مازندران -جنگلهای حوالی شهر بابل
هیرکانی
گونه ها : افرا(پلت-شیردار-سفید پلت)-انجیلی-توسکا-داغداغان-بلوط-بید
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : فروردین 1402
 
ظرفیت رویشگاه : 1000 درخت
افرا

افرا

360,000 تومان

رویشگاه ماهور (بابامنیر)
روستای سبز
استان فارس غرب شهر شیراز منطقه ماهور بابامنیر
رویشگاه ماهور (بابامنیر)
گونه ها : نارنج - پرتقال - لیمو - بلوط - پسته - بادام
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : زمستان 1398
 
ظرفیت رویشگاه : 3000 درخت
لیمو

لیمو

360,000 تومان

نارنج

نارنج

360,000 تومان

بادام

بادام

360,000 تومان

زردآلو

زردآلو

360,000 تومان

رویشگاه آپرین
روستای سبز
استان تهران شهرستان نسیم شهر روستای اورین
رویشگاه آپرین
گونه ها : توت - ون - نارون - توت مجنون - سی گونه متفاوت پژوهشی در باغ درخت‌شناسی آپرین
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : زمستان 1400
 
ظرفیت رویشگاه : 500 اصله درخت
ون

ون

360,000 تومان

زیتون

زیتون

360,000 تومان

رویشگاه فردوسی
روستای سبز
استان خراسان رضوی مشهد روستای پاژ
رویشگاه فردوسی
گونه ها : آلبالو تلخ - بادام تلخ - توت - عناب - کاج -
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : پاییز 1400
 
ظرفیت رویشگاه : 1000 اصله درخت
آلبالو

آلبالو

360,000 تومان

توت

توت

360,000 تومان

رویشگاه دشت بزرگ
روستای سبز
استان خوزستان روستای دشت بزرگ
رویشگاه دشت بزرگ
گونه ها : درخت نخل - لیمو - کنار
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : زمستان 1398
 
ظرفیت رویشگاه : 10000 اصله درخت
لیمو

لیمو

360,000 تومان

رویشگاه فریدن
روستای سبز
منطقه غرب استان اصفهان
رویشگاه فریدن
گونه ها : زبان گنجشک - نارون - توت - گردو - سنجد - زالزالک
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : زمستان 1399
 
ظرفیت رویشگاه : 1500 اصله درخت
سنجد

سنجد

360,000 تومان

رویشگاه سبلان
روستای سبز
اردبیل سرعین روستای شایق و روستای آلوارس
رویشگاه سبلان
گونه ها : سپیدار - بلوط - زالزالک - گیلاس - سیب - آلبالو - عناب - گلابی - آلو
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : زمستان 1399
 
ظرفیت رویشگاه : 5000 اصله درخت
سپیدار

سپیدار

360,000 تومان

صنوبر

صنوبر

360,000 تومان

بید

بید

360,000 تومان

اُروست
روستای سبز
مازندران ، ساری ، کیاسر، سه راهی تلمادره، روستای اروست
اُروست
گونه ها : ارس، بلوط، زالزالک، چنار
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : بهار ۱۴۰۱
 
ظرفیت رویشگاه : 430 اصله درخت
بلوط

بلوط

360,000 تومان

گیلاس وحشی

گیلاس وحشی

360,000 تومان

زرشک کوهی

زرشک کوهی

360,000 تومان

آلو

آلو

360,000 تومان

انجیلی

انجیلی

360,000 تومان

افرا

افرا

360,000 تومان

ارس(سرو کوهی)

ارس(سرو کوهی)

480,000 تومان

رویشگاه بهمئی(لیکک)
روستای سبز
استان کهگیلویه و بویر احمد روستاهای منطقه بهمئی
رویشگاه بهمئی(لیکک)
گونه ها : بادام - انجیر - پرتقال - لیمو - نارنج - پسته - زیتون - گل محمدی - سپستان - گل کاغذی
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : زمستان 1400
 
ظرفیت رویشگاه : 7000 اصله درخت
انجیر

انجیر

360,000 تومان

لیمو

لیمو

360,000 تومان

پرتقال

پرتقال

360,000 تومان

هدیه درخت

 • امکان درخواست گزارش تصویری حال درخت
 • کاشت گونه های ارزشمند و نادر (نهال های 4-8 سال)
 • تضمین نگهداری و کاشت جایگزین
 • کلیپ هدیه درخت
 • کاشت در بوستان های شهری
 • نقشه برداری و سهولت یافتن درخت در رویشگاه
 • سند کاشت : 10-7 روزکاری
رویشگاه دشت ارژن
هدیه درخت
استان فارس بعد از پلیس راه دشت ارژن منطقه حفاظت شده ارژن
رویشگاه دشت ارژن
گونه ها : بادام کوهی- بنه کوهی- بلوط-زرشک کوهی- داغداغان- دغدغک- نسترن
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : زمستان 1400
 
ظرفیت رویشگاه : 3000 اصله درخت
بلوط

بلوط

720,000 تومان

دغدغک

دغدغک

720,000 تومان

زالزالک

زالزالک

720,000 تومان

بنه (پسته کوهی)

بنه (پسته کوهی)

720,000 تومان

نسترن

نسترن

720,000 تومان

شن

شن

720,000 تومان

بادام کوهی

بادام کوهی

720,000 تومان

باغ درختشناسی تنگستان
هدیه درخت
بوشهر تنگستان
باغ درختشناسی تنگستان
گونه ها : آپانتیا - خرنوب - سمنگ - انار پیوندی - پرتقال پیوندی - نارنگی پیوندی - یوکا -گل کاغذی - ابریشم مصری -گز - جمبو -آشار طلایی - ۴۵ گونه از انواع نخل - چیکو - سیب گرمسیری - انجیر بنگالی - کنار موند- ناترک - سیب مرداب و....
عکس و سند کاشت : ده روز کاری
شروع کاشت : زمستان 1400
 
ظرفیت رویشگاه : 500 اصله درخت
تابوبیا

تابوبیا

920,000 تومان

آپونتیا

آپونتیا

920,000 تومان

نخل

نخل

920,000 تومان

استبرق

استبرق

920,000 تومان

رویشگاه هیو
هدیه درخت
استان البرز روستای هیو
رویشگاه هیو
گونه ها : پده - دغدغک - زرشک - شیر خشت - زالزالک - بنه (پسته کوهی) - بادام کوهی - ارژن - ارس - گز - ارغوان - توت - بلوط - سماق
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : بهار 1400
 
ظرفیت رویشگاه : 4000 اصله درخت
زرشک

زرشک

720,000 تومان

داغداغان

داغداغان

720,000 تومان

عناب

عناب

720,000 تومان

ارس(سرو کوهی)

ارس(سرو کوهی)

920,000 تومان

گز

گز

720,000 تومان