1. روستاگل
 2. /
 3. کاشتن

هدیه درخت طرح آ

طرح آ روستاگل مشاهده

روستای سبز طرح ب

طرح آ روستاگل مشاهده

روستای سبز

 • کاشت گونه های بومی در روستاهای مختلف کشور
 • کمک و طبیعت و ترویج فرهنگ درختکاری
 • کارآفرینی و کمک به اقتصاد اهالی منطقه
 • پلاک های شماره دار
 • گزارش تصویری حال درخت بصورت هفتگی و رویشگاهی (داشت)
 • سند کاشت : یک روزه
رویشگاه بیشه
روستای سبز
استان خراسان رضوی شهرستان خوشاب روستای سیدآباد
رویشگاه بیشه
گونه ها : توت سفید - توت زینتی - شاه توت - به - آلو - انجیر - شیرخشت - دغدغک - نسترن وحشی - شن - زرشک کوهی - ارغوان - سماق - رامنوس(عنابل وحشی) - راناس(آلبالوی وحشی)
عکس و سند کاشت : سه الی چهار روز کاری
شروع کاشت : زمستان 1400
 
ظرفیت رویشگاه : 1510 اصله درخت
آلو بخارا

آلو بخارا

240,000 تومان

انجیر

انجیر

240,000 تومان

نسترن وحشی

نسترن وحشی

210,000 تومان

زرشک کوهی

زرشک کوهی

210,000 تومان

سماق

سماق

210,000 تومان

دغدغک

دغدغک

240,000 تومان

شیرخشت

شیرخشت

240,000 تومان

رامنوس

رامنوس

240,000 تومان

راناس

راناس

240,000 تومان

شن(پلاخور)

شن(پلاخور)

240,000 تومان

رویشگاه فردوسی
روستای سبز
استان خراسان رضوی مشهد روستای پاژ
رویشگاه فردوسی
گونه ها : آلبالو تلخ - بادام تلخ - توت - عناب - کاج -
عکس و سند کاشت : سه تا چهار روز کاری
شروع کاشت : پاییز 1400
 
ظرفیت رویشگاه : 1000 اصله درخت
توت

توت

210,000 تومان

بادام تلخ

بادام تلخ

240,000 تومان

آلبالو تلخ

آلبالو تلخ

240,000 تومان

هدیه درخت

 • امکان درخواست گزارش تصویری حال درخت
 • تضمین نگهداری از درختان و کاشت جایگزین
 • نقشه برداری و سهولت یافتن درخت در رویشگاه
 • پلاک اسم دار
 • سند کاشت : ۷ الی ۱۰ روزه