شیرخشت

240,000 تومان
زینتی مناسب فضای شهری ارتفاع ۳-۸ متر سازگار با آب و هوای خنک و مرطوب تحمل خاک های فقیر

جزئیات درخت