1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه بیشه

رویشگاه بیشه

رویشگاه بیشه
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه هادی سیدآبادی(انجمن بیشه نارون خوشاب)

زمان کاشت زمستان 1400

ظرفیت رویشگاه 1510 اصله

زمان تقریبی کاشت سند یک روز کاری

گونه های قابل کاشت توت سفید - توت زینتی - شاه توت - به - آلو - انجیر - شیرخشت - دغدغک - نسترن وحشی - شن - زرشک کوهی - ارغوان - سماق - رامنوس(عنابل وحشی) - راناس(آلبالوی وحشی)

عکاسی محیطی از رویشگاه بیشه

بیشه7
بیشه8
بیشه9
بیشه10
بیشه11
بیشه12
بیشه13
بیشه14
بیشه15

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان خراسان رضوی شهرستان خوشاب روستای سیدآباد
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت توت سفید - توت زینتی - شاه توت - به - آلو - انجیر - شیرخشت - دغدغک - نسترن وحشی - شن - زرشک کوهی - ارغوان - سماق - رامنوس(عنابل وحشی) - راناس(آلبالوی وحشی)
نام مسئول هادی سیدآبادی(انجمن بیشه نارون خوشاب)
ظرفیت 1510 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1400
زمان تقریبی کاشت و سند یک روز کاری

توضیحات

روستای بیشه در چند کیلومتری روستا,بازمانده بیشه پر پشت نارونی ست که بقایای آن باقی مانده و اکنون در حال احیاست

درختان رویشگاه بیشه

موقعیت رویشگاه بیشه بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید