1. روستاگل
 2. /
 3. کاشتن

همیار جنگل

طرح ج

طرح آ روستاگل

روستای سبز

طرح ب

طرح آ روستاگل

هدیه درخت

طرح آ

طرح آ روستاگل

طرح ب

 • کاشت گونه های بومی در روستاهای مختلف کشور
 • کمک و طبیعت و ترویج فرهنگ درختکاری
 • کارآفرینی و کمک به اقتصاد اهالی منطقه
 • پلاک های شماره دار
 • گزارش تصویری حال درخت بصورت فصلی و رویشگاهی
 • سند کاشت : ۳ روزه

طرح آ

 • امکان درخواست گزارش تصویری حال درخت
 • تضمین نگهداری از درختان و کاشت جایگزین
 • نقشه برداری و سهولت یافتن درخت در رویشگاه
 • پلاک اسم دار
 • سند کاشت : ۷ الی ۱۰ روزه
رویشگاه بوستان ساحلی لواسان

رویشگاه بوستان ساحلی لواسان

بوستان ساحلی لواسان طرح آ ...

موقعیت بر روی نقشه : تهران لواسانات موقعیت بروی نقشه

گونه ها : ارس - بلوط - زالزالک - انجیلی - نارون - زیتون - سنجد - افرا - سرو - ون - اقاقیا - توت - داغداغان - چنار - بید مجنون - نمدار - آزاد رویشگاه هیرکانی

هدیه درخت طرح آ

ظرفیت رویشگاه : 10000 اصله درخت

شروع کاشت : زمستان 1397

عکس و سند کاشت : ده روز کاری

کاشت گروهی

پویش ها، همکاری ها

ایجاد طرح حمایتی از محیط زیست

بوستان اختصاصی

احیا رویشگاه

ساخت مستند از روند

گل کاری و زیباسازی

احداث : 15 روز تا 30 روز

کسب و کار سبز