1. روستاگل
 2. /
 3. کاشتن

هدیه درخت طرح آ

طرح آ روستاگل آشنایی با جزئیات

هدیه درخت طرح آ

جزئیات طرح آ درختکاری روستاگل

 • مکان درخواست گزارش تصویری حال درخت
 • کاشت گونه های ارزشمند و نادر (نهال های 4-8 سال)
 • تضمین نگهداری و کاشت جایگزین
 • امکان درخواست کلیپ هدیه درخت
 • کاشت در بوستان های شهری
 • نقشه برداری و سهولت یافتن درخت در رویشگاه
 • سند کاشت : 7-1 روزه (هر رویشگاه متفاوت است)

روستای سبز طرح ب

طرح آ روستاگل آشنایی با جزئیات

روستای سبز طرح ب

جزئیات طرح ب درختکاری روستاگل

 • کاشت در روستاهای مختلف کشور
 • کمک به طبیعت و ترویج فرهنگ درختکاری
 • کارآفرینی و کمک به اقتصاد و معیشت اهالی
 • کاشت گونه های بومی و مثمر (نهال های 2-4 سال)
 • نصب پلاک شماره دار روی درخت
 • گزارش تصویری حال درختان بصورت هفتگی
 • سند کاشت : یک روزه

همیار جنگل طرح ج

همیار جنگل و احیاء جنگل آشنایی با جزئیات

همیار جنگل

جزئیات همیار جنگل روستاگل طرح ج

 • بذرکاری و نهالکاری در بستر ها منابع طبیعی
 • احیای جنگل های آسیب دیده و کمک به چرخه محیط زیست
 • ایجاد منطقه حفاظت شده (پایش مداوم)
 • کار آفرینی و کمک به اقتصاد نواحی کم برخوردار
 • گزارش تصویری حال درخت بصورت هفتگی
 • سند کاشت : یک روزه

کاشت گروهی

جزئیات کاشت گروهی، گسب و کار سبز

 • اعطای گواهینامه کسب و کار سبز
 • نصب تابلو و ایجاد بوستان اختصاصی
 • ساخت مستند از روند کاشت و رشد
 • تعریف طرح یا پویش ویژه کسب و کار
 • قابل تعریف در همه طرح ها (آ، ب، ج)
 • برگزاری جشن درختکاری
 • احداث: 15 - 10 روز (تماس با ما)

پیشنهادات ویژه

هدیه به مادرمان زمین و پدرمان آسمان

سند هدیه درخت : یک روزه

طرح ب (روستای سبز) - گونه به انتخاب باغبان

روستای سبز

 • کاشت در روستاهای مختلف کشور
 • کمک به طبیعت و ترویج فرهنگ درختکاری
 • کارآفرینی و کمک به اقتصاد و معیشت اهالی
 • کاشت گونه های بومی و مثمر (نهال های 2-4 سال)
 • گزارش تصویری حال درختان بصورت هفتگی
 • نصب پلاک شماره دار روی درخت
 • سند کاشت : یک روزه
روستای سبز
استان فارس غرب شهر شیراز منطقه ماهور بابامنیر
رویشگاه ماهور (بابامنیر)
گونه ها : نارنج - پرتقال - لیمو - بلوط - پسته - بادام
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : زمستان 1398
 
ظرفیت رویشگاه : 3000 درخت
نارنج

نارنج

480,000 تومان

بادام

بادام

480,000 تومان

انجیر

انجیر

480,000 تومان

زالزالک

زالزالک

480,000 تومان

کنار

کنار

480,000 تومان

زیتون

زیتون

480,000 تومان

درخت عشق

درخت عشق

360,000 تومان

بادام کوهی

بادام کوهی

480,000 تومان

سرو

سرو

480,000 تومان

بنه (پسته کوهی)

بنه (پسته کوهی)

480,000 تومان

روستای سبز
کازرون، روبروی محیطبانی دریاچه پریشان
رویشگاه دریاچه پریشان
گونه ها : کنار
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : زمستان 1402
 
ظرفیت رویشگاه : 500 درخت
کنار

کنار

480,000 تومان

روستای سبز
استان فارس، شهرستان کوه چنار،حوالی روستای گاو کشگ، منطقه قرق جنگلی
رویشگاه تنگ حنا
گونه ها : بادام کوهی, بلوط, بنه
عکس و سند کاشت : یک روز کاری
شروع کاشت : زمستان ۱۴۰۱
 
ظرفیت رویشگاه : 60000 درخت
بلوط

بلوط

480,000 تومان

زیتون

زیتون

480,000 تومان

هدیه درخت

 • امکان درخواست گزارش تصویری حال درخت
 • کاشت گونه های ارزشمند و نادر (نهال های 4-8 سال)
 • تضمین نگهداری و کاشت جایگزین
 • امکان درخواست کلیپ هدیه درخت
 • کاشت در بوستان های شهری
 • نقشه برداری و سهولت یافتن درخت در رویشگاه
 • سند کاشت : 7-1 روزه (هر رویشگاه متفاوت است)
هدیه درخت
استان فارس بعد از پلیس راه دشت ارژن منطقه حفاظت شده ارژن
رویشگاه دشت ارژن
گونه ها : بادام کوهی- بنه کوهی- بلوط-زرشک کوهی- داغداغان- دغدغک- نسترن
عکس و سند کاشت : 3 الی 4 روز کاری
شروع کاشت : زمستان 1400
 
ظرفیت رویشگاه : 5000 درخت
بلوط

بلوط

920,000 تومان

دغدغک

دغدغک

820,000 تومان

داغداغان

داغداغان

920,000 تومان

زالزالک

زالزالک

920,000 تومان

زرشک کوهی

زرشک کوهی

820,000 تومان

بنه (پسته کوهی)

بنه (پسته کوهی)

920,000 تومان

نسترن

نسترن

820,000 تومان

شن

شن

820,000 تومان

بادام کوهی

بادام کوهی

920,000 تومان

گلابی وحشی

گلابی وحشی

920,000 تومان