1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه ماهور (بابامنیر)

رویشگاه ماهور (بابامنیر)

رویشگاه ماهور (بابامنیر)
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه محمد جواد جعفری

زمان کاشت زمستان 1398

ظرفیت رویشگاه 3000

زمان تقریبی کاشت سند یک روز کاری

گونه های قابل کاشت نارنج - پرتقال - لیمو - بلوط - پسته - بادام

عکاسی محیطی از رویشگاه ماهور (بابامنیر)

ماهور1
ماهور1
ماهور3
ماهور4
ماهور5
ماهور6
ماهور7

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان فارس غرب شهر شیراز منطقه ماهور بابامنیر
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت نارنج - پرتقال - لیمو - بلوط - پسته - بادام
نام مسئول محمد جواد جعفری
ظرفیت 3000 درخت
زمان کاش زمستان 1398
زمان تقریبی کاشت و سند یک روز کاری

توضیحات

بابامنیر طرح ب

توسعه این رویشگاه با مشارکت مردمی ادامه می یابد

 
 

اخبار رویشگاه رویشگاه ماهور (بابامنیر)

گزارش حال درختان

اخبار ویدیویی از رویشگاهها رادنبال کنید(https://roostagol.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)در این لینک ...

مشاهده...

درختان رویشگاه ماهور (بابامنیر)

موقعیت رویشگاه ماهور (بابامنیر) بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید