1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه آپرین

رویشگاه آپرین

رویشگاه آپرین
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه فرشاد مولازاده (با همکاری دهیاری اورین)

زمان کاشت زمستان 1400

ظرفیت رویشگاه 3000

زمان تقریبی کاشت سند یک روز کاری

گونه های قابل کاشت توت - ون - نارون - توت مجنون - سی گونه متفاوت پژوهشی در باغ درخت‌شناسی آپرین

عکاسی محیطی از رویشگاه آپرین

آپرین1
آپرین2
آپرین3

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان تهران شهرستان نسیم شهر روستای اورین
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت توت - ون - نارون - توت مجنون - سی گونه متفاوت پژوهشی در باغ درخت‌شناسی آپرین
نام مسئول فرشاد مولازاده (با همکاری دهیاری اورین)
ظرفیت 3000 درخت
زمان کاش زمستان 1400
زمان تقریبی کاشت و سند یک روز کاری

توضیحات

توسعه این رویشگاه با مشارکت مردمی ادامه می یابد

 

درختان رویشگاه آپرین

موقعیت رویشگاه آپرین بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید