1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه دشت بزرگ

رویشگاه دشت بزرگ

رویشگاه دشت بزرگ
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه مالک موسوی (با همکاری انجمن دوستداران طبیعت دشت بزرگ)

زمان کاشت زمستان 1398

ظرفیت رویشگاه 10000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند یک روز کاری

گونه های قابل کاشت لیمو - کنار-نخل

عکاسی محیطی از رویشگاه دشت بزرگ

دشت
دشت2
دشت3

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان خوزستان روستای دشت بزرگ
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت لیمو - کنار-نخل
نام مسئول مالک موسوی (با همکاری انجمن دوستداران طبیعت دشت بزرگ)
ظرفیت 10000 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1398
زمان تقریبی کاشت و سند یک روز کاری

توضیحات

روستای نمونه محیط زیستی، استان خوزستان با همکاری انجمن دوستداران طبیعت دشت بزرگ

در صورت ظرفیت توسعه رویشگاه امکان پذیر است.

اخبار رویشگاه رویشگاه دشت بزرگ

دشت بزرگ 20 فروردین 1401

  دشت بزرگ ...

مشاهده...

گزارش حال درختان

اخبار ویدیویی از رویشگاهها رادنبال کنید(https://roostagol.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)در این لینک ...

مشاهده...

موقعیت رویشگاه دشت بزرگ بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید