1. روستاگل
  2. /
  3. کاشتن
  4. /
  5. بنه (پسته کوهی)

بنه (پسته کوهی)

920,000 تومان
نام‌های دیگر این گونه پسته کوهی کسور، کُلخنک، سقز، ون، چاتلانقوش، قزو، وَنِوشک، بریژه است. بنه درختی است که تا ارتفاع ۱۰ متری رشد می‌کند و عمر آن طولانی است؛ مثلا درخت ۱۵۰۰ ساله بنه در شهرستان ابرکوه با ۱۱ متر دور تنه و ارتفاع بیش از ۱۱ متر هر ساله میوه بنه خود را بیش از ۲۰۰ کیلوگرم به روستاییان عرضه می‌کند، میوه این درخت در ابتدا صورتی، سپس قرمز و در زمان رسیدن کامل سبزرنگ می‌شود، درخت بنه منبع تولید سقز است

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.