اُروست

اُروست
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه افسانه احمدی

زمان کاشت بهار ۱۴۰۱

ظرفیت رویشگاه 430 اصله

زمان تقریبی کاشت سند سه الی چهار روز کاری

گونه های قابل کاشت ارس، بلوط، زالزالک، چنار

عکاسی محیطی از اُروست

اروست1
اروست2
اروست3
اروست4
اروست5
اروست6
اروست7
اروست8
اروست9
اروست10

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه مازندران ، ساری ، کیاسر، سه راهی تلمادره، روستای اروست
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت ارس، بلوط، زالزالک، چنار
نام مسئول افسانه احمدی
ظرفیت 430 اصله درخت
زمان کاش بهار ۱۴۰۱
زمان تقریبی کاشت و سند سه الی چهار روز کاری

توضیحات

-

درختان اُروست

موقعیت اُروست بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید