زالزالک - درختان - بابا منیر

زالزالک

کد یکتا درخت DOREST1

240,000 تومان
بومی مقاوم به کم آبی و شرایط سخت محیطی، عمر طولانی کنترل فرسایش خاک، میوه دار، البرزی و زاگرسی، دیرزی

جزئیات درخت

مشخصات

کد یکتا درخت DOREST1
نام زالزالک
تخفیف -
قیمت 240,000 تومان
موجود

توضیحات

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.