پرتقال

480,000 تومان
درخت پرتقال درختی همیشه سبز است با برگ های سبز و گل های سفید و اگر در شرایط مناسبی کاشته شود، می ‌تواند به ارتفاع 9 تا 10 متر برسد. برگ ‌های بیضی شکل درخت پرتقال به صورت متناوب روی ساقه گیاه قرار می ‌گیرند. طول هر برگ 4 تا 10 سانتیمتر است.این درخت از بهار تا پاییز به گل می ‌نشیند و میوه ‌ها و شکوفه‌ های سفید رنگ آن بسیار معطر هستند درخت پرتقال متعلق به خانواده سدابیان، Rutaceae است و تنه کوتاهی با شاخه‌ های خاردار دارد.

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.