1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه همدان

رویشگاه همدان

رویشگاه همدان
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه علی سالمی (با همکاری دهیاری‌ها)

زمان کاشت پاییز 1400

ظرفیت رویشگاه 4000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند سه الی چهار روز کاری

گونه های قابل کاشت زرد آلو - توت مجنون - زبان گنجشک - افرا - اقاقیا - سیب - بید مجنون - آلو ـ گلابی ـ

عکاسی محیطی از رویشگاه همدان

رویشگاه دیمور روستاگل
روستاگل
همیار روستاگل رویشگاه دیمور
همیار روستاگل رویشگاه دیمور
همیار روستاگل
همیار روستاگل
همیار روستاگل رویشگاه دیمور
همیار روستاگل
همیار روستاگل رویشگاه دیمور
همیار روستاگل رویشگاه دیمور
رویشگاه دیمور روستاگل
روستاگل

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه روستاهای شمالی استان همدان
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت زرد آلو - توت مجنون - زبان گنجشک - افرا - اقاقیا - سیب - بید مجنون - آلو ـ گلابی ـ
نام مسئول علی سالمی (با همکاری دهیاری‌ها)
ظرفیت 4000 اصله درخت
زمان کاش پاییز 1400
زمان تقریبی کاشت و سند سه الی چهار روز کاری

توضیحات

روستاها: مزرعه دیمور، قراکند، بابانظر، پاینده، تپه دپی، ملابلاغ، چورمق

درختان رویشگاه همدان

موقعیت رویشگاه همدان بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید