1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. باغ درختشناسی تنگستان

باغ درختشناسی تنگستان

باغ درختشناسی تنگستان
موقعیت رویشگاه

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه سیاره سبز ( محمد نعمتی)

زمان کاشت زمستان 1400

ظرفیت رویشگاه 500 اصله

زمان تقریبی کاشت سند ده روز کاری

گونه های قابل کاشت آپانتیا - خرنوب - سمنگ - انار پیوندی - پرتقال پیوندی - نارنگی پیوندی - یوکا -گل کاغذی - ابریشم مصری -گز - جمبو -آشار طلایی - ۴۵ گونه از انواع نخل - چیکو - سیب گرمسیری - انجیر بنگالی - کنار موند- ناترک - سیب مرداب و....

عکاسی محیطی از باغ درختشناسی تنگستان

تنگستان 1
تنگستان2
تنگستان 3
تنگستان4
تنگستان 5
تنگستان 6

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه بوشهر تنگستان
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت آپانتیا - خرنوب - سمنگ - انار پیوندی - پرتقال پیوندی - نارنگی پیوندی - یوکا -گل کاغذی - ابریشم مصری -گز - جمبو -آشار طلایی - ۴۵ گونه از انواع نخل - چیکو - سیب گرمسیری - انجیر بنگالی - کنار موند- ناترک - سیب مرداب و....
نام مسئول سیاره سبز ( محمد نعمتی)
ظرفیت 500 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1400
زمان تقریبی کاشت و سند ده روز کاری

توضیحات

شامل تنوعی بی نظیر از انواع گونه های گرمسیری در جوار خلیج همیشه فارس

صفحه انجمن سیاره سبز

اخبار رویشگاه باغ درختشناسی تنگستان

اخبار ویدیویی از رویشگاهها رادنبال کنید(https://roostagol.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)در این لینک 

اخبار ویدیویی از رویشگاهها رادنبال کنید(https://roostagol.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)در این لینک ...

مشاهده...

درختان باغ درختشناسی تنگستان

موقعیت باغ درختشناسی تنگستان بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید