1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. باغ درختشناسی تنگستان

باغ درختشناسی تنگستان

باغ درختشناسی تنگستان
موقعیت رویشگاه

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه سیاره سبز محمد نعمتی

زمان کاشت زمستان 1400

ظرفیت رویشگاه 500 اصله

زمان تقریبی کاشت سند ده روز کاری

گونه های قابل کاشت آپانتیا - خرنوب - سمنگ - انار پیوندی - پرتقال پیوندی - نارنگی پیوندی - یوکا -گل کاغذی - ابریشم مصری -گز - جمبو -آشار طلایی - ۴۵ گونه از انواع نخل - چیکو - سیب گرمسیری - انجیر بنگالی - کنار موند- ناترک - سیب مرداب و....

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه بوشهر تنگستان
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت آپانتیا - خرنوب - سمنگ - انار پیوندی - پرتقال پیوندی - نارنگی پیوندی - یوکا -گل کاغذی - ابریشم مصری -گز - جمبو -آشار طلایی - ۴۵ گونه از انواع نخل - چیکو - سیب گرمسیری - انجیر بنگالی - کنار موند- ناترک - سیب مرداب و....
نام مسئول سیاره سبز محمد نعمتی
ظرفیت 500 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1400
زمان تقریبی کاشت و سند ده روز کاری

توضیحات

همراه با کلیپ هدیه درخت - شامل تنوعی بی نظیر از انواع گونه های گرمسیری در جوار خلیج همیشه فارس

موقعیت باغ درختشناسی تنگستان بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید