1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. جنگل های دریایی حرا

جنگل های دریایی حرا

جنگل های دریایی  حرا
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه سیاره سبز ( محمد نعمتی)

زمان کاشت بهار1401

ظرفیت رویشگاه 1000

زمان تقریبی کاشت سند سه الی چهار روز کاری

گونه های قابل کاشت حرا-چندل

عکاسی محیطی از جنگل های دریایی حرا

حرا1
حرا2
حرا5
حرا10
حرا11
حرا12

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان بوشهر، خوری جات توابع شهرستان دلوار
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت حرا-چندل
نام مسئول سیاره سبز ( محمد نعمتی)
ظرفیت 1000 درخت
زمان کاش بهار1401
زمان تقریبی کاشت و سند سه الی چهار روز کاری

توضیحات

-

موقعیت جنگل های دریایی حرا بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید