1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. جنگل های کوه چنار

جنگل های کوه چنار

جنگل های کوه چنار
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه فردین پناهی

زمان کاشت زمستان ۱۴۰۱

ظرفیت رویشگاه 60000

زمان تقریبی کاشت سند یک روز کاری

گونه های قابل کاشت بادام کوهی, بلوط, بنه

عکاسی محیطی از جنگل های کوه چنار

کوه چنار1
کوه چنار2
کوه چنار3
کوه چنار4

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان فارس، شهرستان کوه چنار،حوالی روستای گاو کشگ، منطقه قرق جنگلی
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت بادام کوهی, بلوط, بنه
نام مسئول فردین پناهی
ظرفیت 60000 درخت
زمان کاش زمستان ۱۴۰۱
زمان تقریبی کاشت و سند یک روز کاری

توضیحات

چیدمان حفاظتی و نظارتی در سال ۱۴۰۱

کاشت پایلوت ۳۰/۰۰۰ بذر و نهال در حین گفتگو و همنشینی با جوامع محلی در سال اول

کاشت ۳۰/۰۰۰ بذر و نهال با تمرکز و همسویی با جامعه محلی در سال دوم

اخبار رویشگاه جنگل های کوه چنار

گزارش حال درختان

اخبار ویدیویی از رویشگاهها رادنبال کنید(https://roostagol.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)در این لینک ...

مشاهده...

درختان جنگل های کوه چنار

موقعیت جنگل های کوه چنار بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید