1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. جنگل های کوه چنار

جنگل های کوه چنار

جنگل های کوه چنار
موقعیت رویشگاه

همیار جنگل طرح ج

نام مسئول رویشگاه فردین پناهی

زمان کاشت زمستان ۱۴۰۱

ظرفیت رویشگاه ۳۰۰۰۰۰

زمان تقریبی کاشت سند یک روز کاری

گونه های قابل کاشت بادام کوهی

عکاسی محیطی از جنگل های کوه چنار

کوه چنار1
کوه چنار2
کوه چنار3
کوه چنار4

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان فارس، شهرستان کوه چنار،حوالی روستای گاو کشگ، منطقه قرق جنگلی
طرح همیار جنگل طرح ج
گونه ها قابل کشت بادام کوهی
نام مسئول فردین پناهی
ظرفیت ۳۰۰۰۰۰ درخت
زمان کاش زمستان ۱۴۰۱
زمان تقریبی کاشت و سند یک روز کاری

توضیحات

جنگل های بلوط، بادام کوهی، کیالک و بنه

منطقه فنس کشی شده و حفاظت شده مردمی

واقع در استان فارس، توابع شهرستان کوه چنار و کازرون

محافظت بوسیله قرقبان
کاشت سال 1401 : 30/000 اصله بنه، بلوط، بادام کوهی

درختان جنگل های کوه چنار

موقعیت جنگل های کوه چنار بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید