1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه بجستان

رویشگاه بجستان

رویشگاه بجستان
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه سعید حسنخانی با همکاری موسسه‌ی فرهنگی اجتماعی قاصدک مهر بجستان والدین سپاس

زمان کاشت زمستان 1400

ظرفیت رویشگاه 400 اصله

زمان تقریبی کاشت سند سه الی چهار روز کاری

گونه های قابل کاشت اقاقیا - توت - عناب - سنجد

عکاسی محیطی از رویشگاه بجستان

بجستان1
بجستان2
بجستان3
بجستان4
بجستان5
بجستان6
بجستان7

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان خراسان رضوی شهر بجستان
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت اقاقیا - توت - عناب - سنجد
نام مسئول سعید حسنخانی با همکاری موسسه‌ی فرهنگی اجتماعی قاصدک مهر بجستان والدین سپاس
ظرفیت 400 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1400
زمان تقریبی کاشت و سند سه الی چهار روز کاری

توضیحات

بجستان در جنوب استان خراسان رضوی دارای مردمانی پر شور و طبیعت دوست با همکاری موسسه ی فرهنگی اجتماعی قاصدک مهر بجستان (والدین سپاس)

موقعیت رویشگاه بجستان بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید