1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه بوستان ایران کوچک

رویشگاه بوستان ایران کوچک

رویشگاه بوستان ایران کوچک
موقعیت رویشگاه

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه روستاگل

زمان کاشت زمستان 1397

ظرفیت رویشگاه 50

زمان تقریبی کاشت سند ده روز کاری

گونه های قابل کاشت نارون - افرا

عکاسی محیطی از رویشگاه بوستان ایران کوچک

ایران کوچک1
ایران کوچک2
ایران کوچک3
ایران کوچک4
ایران کوچک5

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه تهران لواسانات بوستان ایران کوچک
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت نارون - افرا
نام مسئول روستاگل
ظرفیت 50 درخت
زمان کاش زمستان 1397
زمان تقریبی کاشت و سند ده روز کاری

توضیحات

اخبار رویشگاه رویشگاه بوستان ایران کوچک

گزارش حال درختان

طبق آخرین سرشماری در شهریور 1402 همه درختان سلامت هستند  اخبار ویدیویی از رویشگاهها رادنبال کنید(https://roostagol.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)د...

مشاهده...

موقعیت رویشگاه بوستان ایران کوچک بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید