1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه بوستان ایران کوچک

رویشگاه بوستان ایران کوچک

رویشگاه بوستان ایران کوچک
موقعیت رویشگاه

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه روستاگل

زمان کاشت زمستان 1397

ظرفیت رویشگاه 50

زمان تقریبی کاشت سند ده روز کاری

گونه های قابل کاشت نارون - افرا

عکاسی محیطی از رویشگاه بوستان ایران کوچک

بوستان ایران کوچک

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه تهران لواسانات بوستان ایران کوچک
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت نارون - افرا
نام مسئول روستاگل
ظرفیت 50 درخت
زمان کاش زمستان 1397
زمان تقریبی کاشت و سند ده روز کاری

توضیحات

اخبار رویشگاه رویشگاه بوستان ایران کوچک

طبق آخرین سرشماری در مهرماه ۹۹ همه درختان سلامت و کاشت جایگزین انجام نشده است

طبق آخرین سرشماری در مهرماه ۹۹ همه درختان سلامت و کاشت جایگزین انجام نشده است...

مشاهده...

موقعیت رویشگاه بوستان ایران کوچک بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید