1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه بوستان جنگلی مسگرآباد

رویشگاه بوستان جنگلی مسگرآباد

رویشگاه بوستان جنگلی مسگرآباد
موقعیت رویشگاه

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه روستاگل

زمان کاشت بهار 1399

ظرفیت رویشگاه 3000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند ده روز کاری

گونه های قابل کاشت انار - سرو سیمین - سرو شیراز - زیتون - بلوط - زالزالک - ون

عکاسی محیطی از رویشگاه بوستان جنگلی مسگرآباد

مسگر 1
مسگر2
مسگر3
مسگر4

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه جنوب شرق شهر تهران
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت انار - سرو سیمین - سرو شیراز - زیتون - بلوط - زالزالک - ون
نام مسئول روستاگل
ظرفیت 3000 اصله درخت
زمان کاش بهار 1399
زمان تقریبی کاشت و سند ده روز کاری

توضیحات

اخبار رویشگاه رویشگاه بوستان جنگلی مسگرآباد

گزارش حال درختان

اخبار ویدیویی از رویشگاهها رادنبال کنید(https://roostagol.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)در این لینک ...

مشاهده...

موقعیت رویشگاه بوستان جنگلی مسگرآباد بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید