1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه بوستان ساحلی لواسان

رویشگاه بوستان ساحلی لواسان

رویشگاه بوستان ساحلی لواسان
موقعیت رویشگاه

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه روستاگل

زمان کاشت زمستان 1397

ظرفیت رویشگاه 10000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند 10 روز کاری

گونه های قابل کاشت ارس - بلوط - زالزالک - انجیلی - نارون - زیتون - سنجد - افرا - سرو - ون -اقاقیا - توت - داغداغان - چنار - بید مجنون - نمدار - آزاد- جینکو رویشگاه هیرکانی

عکاسی محیطی از رویشگاه بوستان ساحلی لواسان

ساحلی2
ساحلی3
ساحلی4
ساحلی5
ساحلی6
ساحلی 7
ساحلی8
ساحلی 9
ساحلی 10
ساحلی 11

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه تهران لواسانات
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت ارس - بلوط - زالزالک - انجیلی - نارون - زیتون - سنجد - افرا - سرو - ون -اقاقیا - توت - داغداغان - چنار - بید مجنون - نمدار - آزاد- جینکو رویشگاه هیرکانی
نام مسئول روستاگل
ظرفیت 10000 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1397
زمان تقریبی کاشت و سند 10 روز کاری

توضیحات

درختان رویشگاه بوستان ساحلی لواسان

موقعیت رویشگاه بوستان ساحلی لواسان بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید