1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه جرگلان

رویشگاه جرگلان

رویشگاه جرگلان
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه رحمت‌اله دهش

زمان کاشت زمستان 1399

ظرفیت رویشگاه 700 اصله

زمان تقریبی کاشت سند سه الی چهار روز کاری

گونه های قابل کاشت گردو - سنجد

عکاسی محیطی از رویشگاه جرگلان

رویشگاه جرگلان
بوستان جرگلان
روستاگل
همیار روستاگل بوستان جرگلان

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان خراسان شمالی منطقه جرگلان
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت گردو - سنجد
نام مسئول رحمت‌اله دهش
ظرفیت 700 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1399
زمان تقریبی کاشت و سند سه الی چهار روز کاری

توضیحات

جرگلان طرح ب

موقعیت رویشگاه جرگلان بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید