1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه جرگلان

رویشگاه جرگلان

رویشگاه جرگلان
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه رحمت‌اله دهش

زمان کاشت زمستان 1399

ظرفیت رویشگاه 700 اصله

زمان تقریبی کاشت سند سه الی چهار روز کاری

گونه های قابل کاشت گردو - سنجد

عکاسی محیطی از رویشگاه جرگلان

رویشگاه جرگلان
بوستان جرگلان
روستاگل
همیار روستاگل بوستان جرگلان

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان خراسان شمالی منطقه جرگلان
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت گردو - سنجد
نام مسئول رحمت‌اله دهش
ظرفیت 700 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1399
زمان تقریبی کاشت و سند سه الی چهار روز کاری

توضیحات

رویشگاه روستایی جرگلان با همین تعداددرخت گردو,سنجد در منازلو معابر روستا تکمیل شد.اماکار فرهنگیبا کمک آقای رحمت دهش(گفتگوی مهربانی) در منطقه ادامه دارد.

ادامه کار فرهنگی با گروه گفتگوی مهربانی(قفسه سبزکتابخانه-تولید مستند فرهنگی-کارگاههای آموزشیبا کودکان و نوجوانان)

اخبار رویشگاه رویشگاه جرگلان

رویشگاه

اخبار ویدیویی از رویشگاهها رادنبال کنید(https://roostagol.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)در این لینک ...

مشاهده...

موقعیت رویشگاه جرگلان بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید