1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه روستای ابراهیمی

رویشگاه روستای ابراهیمی

رویشگاه روستای ابراهیمی
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه دهیاری روستای ابراهیمی

زمان کاشت زمستان 1399

ظرفیت رویشگاه 500 اصله

زمان تقریبی کاشت سند سه الی چهار روز کاری

گونه های قابل کاشت توت - عناب - سنجد - انار

عکاسی محیطی از رویشگاه روستای ابراهیمی

ابراهیمی1
ابراهیمی2
ابراهیمی3
ابراهیمی4
ابراهیمی5

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان خراسان رضوی شهرستان خواف روستای ابراهیمی
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت توت - عناب - سنجد - انار
نام مسئول دهیاری روستای ابراهیمی
ظرفیت 500 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1399
زمان تقریبی کاشت و سند سه الی چهار روز کاری

توضیحات

روستای ابراهیمی طرح ب

 رویشگاه تکمیل شده است

ظرفیت 500 اصله

 

موقعیت رویشگاه روستای ابراهیمی بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید