1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه روستای ابراهیمی

رویشگاه روستای ابراهیمی

رویشگاه روستای ابراهیمی
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه دهیاری روستای ابراهیمی

زمان کاشت زمستان 1399

ظرفیت رویشگاه 1000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند سه الی چهار روز کاری

گونه های قابل کاشت توت - عناب - سنجد - انار

عکاسی محیطی از رویشگاه روستای ابراهیمی

روستاگل
همیار روستاگل
روستاگل
روستاگل
همیار روستاگل
رویشگاه روستای ابراهیمی
رویشگاه روستای ابراهیمی
همیار روستاگل
همیار روستاگل

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان خراسان رضوی شهرستان خواف روستای ابراهیمی
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت توت - عناب - سنجد - انار
نام مسئول دهیاری روستای ابراهیمی
ظرفیت 1000 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1399
زمان تقریبی کاشت و سند سه الی چهار روز کاری

توضیحات

موقعیت رویشگاه روستای ابراهیمی بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید