1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه فردوسی

رویشگاه فردوسی

رویشگاه فردوسی
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه پروین خاکپور(بنیاد فردوسی طوس)

زمان کاشت پاییز 1400

ظرفیت رویشگاه 1000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند یک روز کاری

گونه های قابل کاشت آلبالو تلخ - بادام تلخ - توت - عناب - کاج -

عکاسی محیطی از رویشگاه فردوسی

پاژ1
پاژ2
پاژ3
پاژ4
پاژ5
پاژ6
پاژ7

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان خراسان رضوی مشهد روستای پاژ
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت آلبالو تلخ - بادام تلخ - توت - عناب - کاج -
نام مسئول پروین خاکپور(بنیاد فردوسی طوس)
ظرفیت 1000 اصله درخت
زمان کاش پاییز 1400
زمان تقریبی کاشت و سند یک روز کاری

توضیحات

درختکاری در روستای پاژ  زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی با همکاری بنیاد فردوسی

جابجایی توت 40 سالهاز مرکز شهر مشهد به روستای پاژانجام گرفت و در پاژبه زیست خود ادامه می دهد.

موقعیت رویشگاه فردوسی بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید