1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه فردوسی

رویشگاه فردوسی

رویشگاه فردوسی
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه پروین خاکپور(بنیاد فردوسی طوس)

زمان کاشت پاییز 1400

ظرفیت رویشگاه 1000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند یک روز کاری

گونه های قابل کاشت آلبالو تلخ - بادام تلخ - توت - عناب - کاج -

عکاسی محیطی از رویشگاه فردوسی

پاژ1
پاژ2
پاژ3
پاژ4
پاژ5
پاژ6
پاژ7

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان خراسان رضوی مشهد روستای پاژ
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت آلبالو تلخ - بادام تلخ - توت - عناب - کاج -
نام مسئول پروین خاکپور(بنیاد فردوسی طوس)
ظرفیت 1000 اصله درخت
زمان کاش پاییز 1400
زمان تقریبی کاشت و سند یک روز کاری

توضیحات

درختکاری در روستای پاژ  زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی با همکاری بنیاد فردوسی

درختان رویشگاه فردوسی

موقعیت رویشگاه فردوسی بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید