1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه فردوسی

رویشگاه فردوسی

رویشگاه فردوسی
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه پروین خاکپور(بنیاد فردوسی طوس)

زمان کاشت پاییز 1400

ظرفیت رویشگاه 1000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند سه تا چهار روز کاری

گونه های قابل کاشت آلبالو تلخ - بادام تلخ - توت - عناب - کاج -

عکاسی محیطی از رویشگاه فردوسی

روستاگل رویشگاه فردوسی
همیار روستاگل
بوستان فردوسی روستاگل
روستاگل
روستاگل
روستاگل
همیار روستاگل رویشگاه فردوسی
همیار روستاگل رویشگاه فردوسی
همیار روستاگل رویشگاه فردوسی
کاشت درخت روستاگل
همیار روستاگل
همیار روستاگل
روستاگل
روستاگل
همیار روستاگل رویشگاه فردوسی
همیار روستاگل رویشگاه فردوسی
همیار روستاگل رویشگاه فردوسی
همیار روستاگل
همیار روستاگل
همیار روستاگل
همیار روستاگل
همیار روستاگل
کاشت درخت روستاگل

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان خراسان رضوی مشهد روستای پاژ
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت آلبالو تلخ - بادام تلخ - توت - عناب - کاج -
نام مسئول پروین خاکپور(بنیاد فردوسی طوس)
ظرفیت 1000 اصله درخت
زمان کاش پاییز 1400
زمان تقریبی کاشت و سند سه تا چهار روز کاری

توضیحات

درختکاری در روستای پاژ  زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی با همکاری بنیاد فردوسی

درختان رویشگاه فردوسی

موقعیت رویشگاه فردوسی بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید