1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه فریدن

رویشگاه فریدن

رویشگاه فریدن
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه اشکان احمدی

زمان کاشت زمستان 1399

ظرفیت رویشگاه 1500 اصله

زمان تقریبی کاشت سند سه الی چهار روز کاری

گونه های قابل کاشت زبان گنجشک - نارون - توت - گردو - سنجد - زالزالک

عکاسی محیطی از رویشگاه فریدن

روستاگل
رویشگاه فریدون انالوجه
روستاگل
همیار روستاگل
روستاگل
روستاگل روستای انالوجه
بوستان فریدون
همیار روستاگل رویشگاه فریدون
روستاگل
کاشت درخت روستاگل
همیار روستاگل رویشگاه فریدون

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه منطقه غرب استان اصفهان
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت زبان گنجشک - نارون - توت - گردو - سنجد - زالزالک
نام مسئول اشکان احمدی
ظرفیت 1500 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1399
زمان تقریبی کاشت و سند سه الی چهار روز کاری

توضیحات

درختان رویشگاه فریدن

موقعیت رویشگاه فریدن بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید