نهور

نهور
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه سینا احمدی

زمان کاشت زمستان 1399

ظرفیت رویشگاه 300 اصله

زمان تقریبی کاشت سند سه الی چهار روز کاری

گونه های قابل کاشت عناب

عکاسی محیطی از نهور

رویشگاه روستای نهور
کاشت درخت روستاگل
کاشت درخت روستاگل
همیار روستاگل روستای نهور
همیار روستاگل روستای نهور
روستاگل
روستاگل

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان خراسان رضوی روستای نهور
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت عناب
نام مسئول سینا احمدی
ظرفیت 300 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1399
زمان تقریبی کاشت و سند سه الی چهار روز کاری

توضیحات

نهور طرح ب

 

موقعیت نهور بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید