1. روستا گل
  2. /
  3. قُلک سبز
  4. /
  5. جابجایی و نجات درخت توت 40 ساله

22,000,000
قُلک سبز
45%
10,086,000
تومان

جابجایی و نجات درخت توت 40 ساله

طرح مبلغ کل کارشناسی شده 22,000,000 تومان

میزان همراهی تاکنون 10,086,000 تومان

تعداد همراهان 61 نفر

مبلغ اهدایی شما بیشتر از مبلغ کارشناسی شده این قُلک سبز است، لطفا دوباره سعی کنید

عکس های پروژه جابجایی و نجات درخت توت 40 ساله

ش
ششش
ششششش

پروپزال پروژه

این درخت در خانه ای قدیمی در یکی از محلات مشهد واقع شده که به دلیل باز سازی و تخریب می بایست قطع می شد.

با جمعی از طبیعت دوستان استان و با کمک مردم ایران بر آن شدیم تا این در خت ارزشمند جا به جا شود و بتواند به رشد و فایده رسانی ادامه دهد.

هزینه های این حرکت بزرگ شامل : حفاری، جرثقیل و جابجایی می باشد

 

گزارش تصویری جابجایی زمستان 1401

گزارش تصویری جابجایی بهار 1402