1. روستا گل
  2. /
  3. قُلک سبز
  4. /
  5. قفسه سبز در کتابخانه روستای جرگلان

6,110,000
قُلک سبز
100%
6,110,000
تومان

قفسه سبز در کتابخانه روستای جرگلان

طرح مبلغ کل کارشناسی شده 6,110,000 تومان

میزان همراهی تاکنون 6,110,000 تومان

تعداد همراهان 2 نفر

عکس های پروژه قفسه سبز در کتابخانه روستای جرگلان

قفسه سبز در کتابخانه روستای جرگلان
روستاگل
کتابخوانی جرگلان
تیم روستاگل
کتابخانه جرگلان
احداث کتابخانه جرگلان توسط روستاگل
کاشت درخت روستاگل
روستاگل در جرگلان
احداث کتابخانه جرگلان

پروپزال پروژه

رحمت الله دهش فعال محیط زیست و فعال فرهنگی کودکان در منطقه جرگلان در استان خراسان شمالی قصد دارد برای آگاهی سازی بیشتر قفسه ی سبز کتابخانه ی جرگلان را ره اندازی کند. او علاوه بر برگزاری چندین برنامه ی درختکاری و گلکاری فعالیت های ارزشمندی در جهت دوستی هر چه بیشتر کودکان و بزرگتر ها با محیط زیست انجام می دهد. ما هم در این راه همراه او خواهیم بود.