1. روستا گل
  2. /
  3. قُلک سبز
  4. /
  5. آبیاری درختان رویشگاه فردوسی 1401

6,000,000
قُلک سبز
100%
6,000,000
تومان

آبیاری درختان رویشگاه فردوسی 1401

طرح مبلغ کل کارشناسی شده 6,000,000 تومان

میزان همراهی تاکنون 6,000,000 تومان

تعداد همراهان 48 نفر

عکس های پروژه آبیاری درختان رویشگاه فردوسی 1401

روستای پاژ
روستاگل
روتاگل در روستای پاژ
کاشت نهال
آبیاری نهال توسط روستاگل
آبیاری نهال روستاگل
کاشت درخت
کاشت درخت روستاباژ توسط روستاگل
حفظ محیط زیست توسط روستاگل
همیاران روستاگل

پروپزال پروژه

در زمستان ۱۳۹۹ تعداد ۱۰۰۰ اصله نهال به همت بنیاد فردوسی در روستای پاژ از توابع مشهد در استان خراسان رضوی، کاشته شده است. اکنون با توجه به خشکسالی و افزایش هزینه های آبیاری و با توجه به نبود تمکن مالی اهالی بحث نگهداری و آبیاری درختان با اختلال رو برو شده است.

نماینده موسسه فرهنگی محیط زیستی روستاگل با خانم خاکپور نماینده ی بنیاد فردوسی از پاژ بازدید کرده و سیستم و برنامه ی آبیاری درختان را تنظیم کردند، میزان و نوع آبیاری زیر نظر موسسه تعیین شده و با نظارت مستقیم بنیاد فردوسی اجرایی می شود.

هزینه ی هر بار آبیاری درختان ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است.