1. روستا گل
  2. /
  3. قُلک سبز
  4. /
  5. آبیاری درختان رویشگاه فردوسی

6,000,000
قُلک سبز
81%
4,907,000
تومان

آبیاری درختان رویشگاه فردوسی

طرح مبلغ کل کارشناسی شده 6,000,000 تومان

میزان همراهی تاکنون 4,907,000 تومان

تعداد همراهان 40 نفر

مبلغ اهدایی شما بیشتر از مبلغ کارشناسی شده این قُلک سبز است، لطفا دوباره سعی کنید

عکس های پروژه آبیاری درختان رویشگاه فردوسی

روستای پاژ
روستاگل
روتاگل در روستای پاژ
کاشت نهال
آبیاری نهال توسط روستاگل
آبیاری نهال روستاگل
کاشت درخت
کاشت درخت روستاباژ توسط روستاگل
حفظ محیط زیست توسط روستاگل
همیاران روستاگل

پروپزال پروژه

در زمستان ۱۳۹۹ تعداد ۱۰۰۰ اصله نهال به همت بنیاد فردوسی در روستای پاژ از توابع مشهد در استان خراسان رضوی، کاشته شده است. اکنون با توجه به خشکسالی و افزایش هزینه های آبیاری و با توجه به نبود تمکن مالی اهالی بحث نگهداری و آبیاری درختان با اختلال رو برو شده است.

نماینده موسسه فرهنگی محیط زیستی روستاگل با خانم خاکپور نماینده ی بنیاد فردوسی از پاژ بازدید کرده و سیستم و برنامه ی آبیاری درختان را تنظیم کردند، میزان و نوع آبیاری زیر نظر موسسه تعیین شده و با نظارت مستقیم بنیاد فردوسی اجرایی می شود.

هزینه ی هر بار آبیاری درختان ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است.