حرا

120,000 تومان
حَرّا با اسم علمی Avicenia marina درختی از جامعه گیاهی مانگرو است. کلمه مانگرو اسم مرکبی است که معرف اکوسیستم خاص در مناطق استوایی، حاصل تجمع خیلی از گیاهان و جانوران ویژه در سواحل پست، برکه‌ها، سواحل دریاها و البته نشانگر درختان و درختچه‌های این گونه اکوسیستم‌ها هم هست. این گیاهان جز درختان بومی ایران و در گروه گیاهان شوره‌زی قرار دارند. حرا نام درختی است در اندازه‌های ۳ تا ۶ متر با شاخ و برگ‌های سبز و روشن که در آب‌های شور زندگی می‌کند و نام علمی اش Avicenia Marina منسوب است به ابن سینا دانشمند ایرانی. جنگل حرا بر دریا و آب شور قرار دارد و این سازش با آب شور و شرایط نامناسب، از حرا یک گیاه استثنایی ساخته‌ است.به روایتی این گیاه اسطوره‌ای از اشک چشم آدم روییده‌ است. جنگل‌های حرا علاوه بر سواحل جنوب ایران، در سواحل و مرداب‌های ساحلی مصر و عربستان هم وجود دارند.

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.