بلوط زاگرس

120,000 تومان
نماد صبر و استقامت، بومی ایران، رشد آهسته، مقاوم، میوه دار، البرزی و زاگرسی، تحمل شرایط کم‌آبی، عمر بسیار طولانی، اکسیژن ساز قوی، سنجاب‌ها تکثیرکننده طبیعی این درخت هستند، سایه دار، کنترل فرسایش خاک، سخت چوب درختان بلوط گنجی کهن سالند، عمر آنها به بیش از ۲۰۰ سال می‌رسد و تنها در نیمکره شمالی زمین رشد می‌کنند، این گونه در معرض انقراض می‌باشد، این درخت نماد ایستادگی و مقاومت است.

جزئیات درخت