جنگل لتیان

جنگل لتیان
موقعیت رویشگاه

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه روستاگل

زمان کاشت 1398

ظرفیت رویشگاه 4000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند هفت روز‌کاری

گونه های قابل کاشت گلابی وحشی - ارس - داغداغان - بلوط - زالزالک - شیرخشت - زرشک - افرا - ون - نارون - نسترن - گز - ارغوان - سرو - توت - سنجد - عناب

عکاسی محیطی از جنگل لتیان

لتیان1
لتیان2
لتیان3
لتیان4
ش
ش
ششش
شششس
سشسشی

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه تهران لواسان جنگل لتیان
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت گلابی وحشی - ارس - داغداغان - بلوط - زالزالک - شیرخشت - زرشک - افرا - ون - نارون - نسترن - گز - ارغوان - سرو - توت - سنجد - عناب
نام مسئول روستاگل
ظرفیت 4000 اصله درخت
زمان کاش 1398
زمان تقریبی کاشت و سند هفت روز‌کاری

توضیحات

جاده گردشگری جنگل لتیان (لواسان) طرح آ

اخبار رویشگاه جنگل لتیان

بادام های آسیب دیده از سرما زدگی در خرداد 99 با گونه ون و اقاقیا کاشت جایگزین شدند

بادام های آسیب دیده از سرما زدگی در خرداد ۹۹ با گونه ون و اقاقیا کاشت جایگزین شدند ...

مشاهده...

این طبق آخرین سرشماری در مهرماه 99 همه درختان سلامت و سبز هستنند

این طبق آخرین سرشماری در مهرماه ۹۹ همه درختان سلامت و سبز هستند ...

مشاهده...

گزارش حال درختان

اخبار ویدیویی از رویشگاهها رادنبال کنید(https://roostagol.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)در این لینک ...

مشاهده...

درختان جنگل لتیان

موقعیت جنگل لتیان بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید