1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه باغ انجیره

رویشگاه باغ انجیره

رویشگاه باغ انجیره

کد یکتا رویشگاه ALJ

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه سعید حبیبی

زمان کاشت زمستان 1399

ظرفیت رویشگاه 4000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند ده روز کاری

گونه های قابل کاشت سرو سیمین - سرو شیراز - سافورا - ارغوان - سنجد - انجیر - انار - بلوط - داغداغان - کیالک - توت - ابریشم - بادام کوهی - گز - گل محمدی و سی گونه پژوهشی در باغ درخت شناسی

عکاسی محیطی از رویشگاه باغ انجیره

روستاگل
بوستان باغ انجیره
روستاگل
آبیاری بوستان باغ انجیره
روستاگل
همیار روستا گل بوستان باغ انجیره
بوستان باغ انجیری
روستاگل
روستاگل
روستاگل

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان فارس شیراز جنب شهرک انجیره
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت سرو سیمین - سرو شیراز - سافورا - ارغوان - سنجد - انجیر - انار - بلوط - داغداغان - کیالک - توت - ابریشم - بادام کوهی - گز - گل محمدی و سی گونه پژوهشی در باغ درخت شناسی
نام مسئول سعید حبیبی
ظرفیت 4000 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1399
زمان تقریبی کاشت و سند ده روز کاری

توضیحات

باغ انجیره طرح آ

 

موقعیت رویشگاه باغ انجیره بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید