1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه باغ انجیره

رویشگاه باغ انجیره

رویشگاه باغ انجیره
موقعیت رویشگاه

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه روستاگل

زمان کاشت زمستان 1399

ظرفیت رویشگاه 4000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند 10 روز کاری

گونه های قابل کاشت سرو سیمین - سرو شیراز - سافورا - ارغوان - سنجد - انجیر - انار - بلوط - داغداغان - کیالک - توت - ابریشم - بادام کوهی - گز - گل محمدی و سی گونه پژوهشی در باغ درخت شناسی

عکاسی محیطی از رویشگاه باغ انجیره

انجیره1
انجیره2
انجیره3
انجیره4
انجیره5
انجیره6

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان فارس شیراز جنب شهرک انجیره
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت سرو سیمین - سرو شیراز - سافورا - ارغوان - سنجد - انجیر - انار - بلوط - داغداغان - کیالک - توت - ابریشم - بادام کوهی - گز - گل محمدی و سی گونه پژوهشی در باغ درخت شناسی
نام مسئول روستاگل
ظرفیت 4000 اصله درخت
زمان کاش زمستان 1399
زمان تقریبی کاشت و سند 10 روز کاری

توضیحات

باغ انجیره طرح آ

 

موقعیت رویشگاه باغ انجیره بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید