1. روستا گل
  2. /
  3. رویشگاه ها
  4. /
  5. رویشگاه بوستان کوهک

رویشگاه بوستان کوهک

رویشگاه بوستان کوهک
موقعیت رویشگاه

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه روستاگل

زمان کاشت اردیبهشت 1399

ظرفیت رویشگاه 50

زمان تقریبی کاشت سند ده روز کاری

گونه های قابل کاشت ون

عکاسی محیطی از رویشگاه بوستان کوهک

کوهک1
کوهک 2
کوهک 3
کوهک 4
کوهک 5

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه تهران لواسانات بوستان کوهک
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت ون
نام مسئول روستاگل
ظرفیت 50 درخت
زمان کاش اردیبهشت 1399
زمان تقریبی کاشت و سند ده روز کاری

توضیحات

بوستان کوهک طرح آ

 

اخبار رویشگاه رویشگاه بوستان کوهک

بدستور شهرداری لواسان و بنا به مصلحت، در مهر۹۹ بیدمجنون های بوستان با اقاقیا تعویض شدند

بدستور شهرداری لواسان و بنا به مصلحت، در مهر۹۹ بیدمجنون های بوستان با اقاقیا تعویض شدند   ...

مشاهده...

گزارش حال درختان

اخبار ویدیویی از رویشگاهها رادنبال کنید(https://roostagol.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)در این لینک ...

مشاهده...

موقعیت رویشگاه بوستان کوهک بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید